Članovima održana prezentacija novog Zakona o računovodstvu

22.01.2016.

Hrvatska udruga poslodavaca organizirala je, za svoje članove besplatnu radionicu o novom Zakonu o računovodstvu. Radionica je realizirana u suradnji s Ministarstvom financija, u ime kojeg su nazočili g Mladen Maraković, voditelj Službe za bankarstvo, osiguranje, platne sustave, financijsko izvještavanje i reviziju i gđa Martina Kostantinov, voditeljica odjela za financijsko izvještavanje, računovodstvo i revizije Ministarstva financija.
Prvi dio radionice bila je prezentacija novih zakonodavnih rješenja iz Zakona o računovodstvu koje se odnose na novo razvrstavanje poduzetnika i grupa poduzetnika, knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, godišnje financijske izvještaje, revizija godišnjih financijskih izvještaja, konsolidaciju godišnjih financijskih izvještaja, ujednačavanje rokova za javnu objavu i za statističke i druge potrebe.

Drugi dio radionice bila je prezentacija pravilnika proizašlih iz Zakona o računovodstvu koje je prezentirala predstavnica FINE, gđa Branka Viduka, tehnolog -ekspert u Centru za registre FINE.

Treći dio radionice koji se odnosio na novine u Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja i informaciju o odgodi primjene kontnog plana prezentirali su g. Ivica Smiljan, predsjednik i gđa Tamara Cirkveni Filipović, članica Odbora za standarde financijskog izvještavanja.
vrh stranice
vrh stranice