CALLURO d.o.o.

18.01.2017.

Calluro d.o.o. je konzultantska tvrtka specijalizirana za rad sa malim i srednje velikim poduzetnicima. Naša usluga uključuje savjetovanje i pripremu natječajne dokumentacije za prijavu na domaće i EU natječaje, izradu studija izvodljivosti, investicijskih studija i poslovnih planova te provedbu projekata financiranih iz EU i nacionalnih fondova uključujući i provedu propisanih postupaka nabave. U klijentovo ime pregovaramo sa bankama, HBOR-om i drugim financijskim institucijama te pronalazimo najpovoljnije izvore financiranja, u skladu s potrebama tvrtke i projekta.
Razgranata mreža suradnika omogućuje nam da svojim klijentima pružimo vrhunsku uslugu u segmentima poslovne strategije, marketinga i unaprjeđenja ljudskih potencijala. U radu sa klijentima poštujemo visoke standarde kvalitete i profesionalni pristup radu razvijajući pritom odnos povjerenja. Istraživanje nepoznatog, prepoznavanje novih poslovnih prilika, stvaranje pretpostavki za dugoročno održivi rast i razvoj poslovanja, naš su doprinos malim i srednje velikim poduzetnicima.

CALLURO d.o.o.
Zagreb, Predovečka 15
Rijeka, Splitska 2
Tel: 051 627 788
Mob: 00 385 91 781 0543
Mail: info@calluro.hr
Web: www.calluro.hr
vrh stranice
vrh stranice