BMS SYNTHESIS d.o.o.

07.03.2018.

Poduzeće BMS SYNTHESIS d.o.o je pravni slijednik poduzeća BO-BER d.o.o. koje je bilo pionir u projektima energetske učinkovitosti u industriji u 90-tim godinama prošlog stoljeća. Već u tim projektima pristupilo se je povezivanju tehnološkog procesa i tijeka novca u jedinstvenu aplikaciju koja je predstavljala sustav optimizacije u kojem je za ciljnu funkciju optimizacije tehnološkog procesa bila birana neke od ekonomskih veličina (napr. minimiziranje troška za energiju).

Imajući slične vizije o mogućnostima povećanja energetske učinkovitost u gospodarstvu te proširujući svoj poslovni interes na cjelovito sagledavanje nekog zatvorenog sustava u pogledu korištenja energije, vode i zbrinjavanja otpada, poduzeću su se u poslovnom i vlasničkom smislu pridružile renomirane tvrtke koji se dugi niz godina profesionalno bave pitanjem energetike, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Tim pridruživanjem nastalo je društvo BMS SYNTHESIS d.o.o. koje se u novije vrijeme fokusira na primjenu ekspertnih znanja i na povlačenje bespovratnih sredstava iz Strukturnih i kohezijskih fondova, EU fondova kao što je Obzor 2020, darovnice pojedinih država (kao što je na primjer EEA i norveški fondovi) te fondova za međudržavnu suradnju (INTERREG).
Naša je vizija postati vodeća tvrtka u cjelovitom sagledavanju složenih ekoloških, energetskih, infrastrukturnih, gospodarskih i socioloških problema nudeći rješenja koja sinergijskim učinkom postižu maksimalne rezultate.

Razvojem gospodarstva u RH postalo je razvidno kako se naš se interes, kroz pružanje specijalističkih usluga gospodarstvu, poklapa s interesom poslodavaca budući da je poboljšanje poslovanja jedan je od prioritetnih ciljeva svakog poslodavca. Ostvarenjem tih ciljeva zajednički djelujemo i u interesu javnog dobra. To je ujedno bio osnovni razlog našeg pridruženja Hrvatskoj udruzi poslodavaca.

Kao svoju misiju doživljavamo osiguravanje porasta kvalitete životnih i poslovnih uvjeta svakoj pravnoj i/ili fizičkoj osobi, bez obzira na lokaciju na kojoj se nalazi, putem optimiranja troškova, osiguravanja poslovnih prilika i izvora nepovratnih financijskih sredstava te riješenih energetskih potreba prioritetno putem obnovljivih izvora, kako bi se izbjegla pojava iseljavanja te grupiranja populacije u urbanim sredinama.

Kontakti:
Braće Domany 8, Zagreb
 + 385 1 3844 457, faks + 385 1 3 844 020
 e-mail: bms-synthesis@net.hr.
vrh stranice
vrh stranice