Bijela knjiga HUP Udruge ljekarnika

17.06.2015.

Bolje prepoznavanje uloge ljekarne u zdravstvenom sustavu te bolje vrednovanje ljekarničkih usluga, glavni su pravci djelovanja HUP-Udruge ljekarnika. Suradnjom s institucijama (Min Zdravlja, HZZO) želimo pomoći u donošenju novog/kvalitetnijeg modela izračuna ljekarničke usluge. Radimo i na povećanju vrijednosti ljekarničke usluge, jer sadašnjim načinom financiranja HZZO ljekarničke troškove pokriva samo u manjem dijelu. Već više od desetljeća, ljekarnički sustav posluje u otežanim i izuzetno produljenim rokovima plaćanja te se nadamo, otkako je HZZO van riznice, da će se problem uskoro riješiti.
Važno je i riješiti problem, kroz izmjene zakonskih propisa, ljekarnika-zakupnika zbog njihovog nesigurnog/nejasnog pravnog statusa. Želimo da se ljekarnama pruži mogućnost aktivnijeg uključivanja u sustav zdravstvene zaštite jer će se tako postići značajnije uštede u zdravstvu te pružiti kvalitetnija skrb našim pacijentima. Ljekarne su najdostupniji dio zdravstva u kojima usluge pružaju visoko kvalificirani zdravstveni stručnjaci, iskoristimo to.
Dario Petek, predsjednik Udruge
Prepoznavanje i vrednovanje raspoloživosti ljekarničkih usluga, obzirom da su ljekarne najdostupnije zdravstvene ustanove izuzetno je važno za članove ove Udruge. Uslugama koje ljekarne pružaju (dostupne su 24 sata) rasterećuje se ostale zdravstvene djelatnosti, a isto tako mogu pridonijeti većoj upotrebi jeftinijih lijekova izdavanjem odgovarajuće zamjene (generičkog lijeka) kada je to god moguće. Zakonodavni okvir, parafiskalni nameti i kašnjenja plaćanja od strane HZZO-a neki su od problema na koje ova udruga upozorava. Problemi u ljekarničkoj djelatnosti s prijedlozima rješenja su:
• podcijenjena ljekarnička usluge – u suradnji HUP-Udruge ljekarnika, Hrvatske ljekarničke komore i HZZO-a donijeti novi model izračuna ljekarničke usluge, kako je gore navedeno boljim vrednovanjem ljekarničkih usluga rasterećuju se ostali segmenti zdravstva čime se postižu uštede zdravstvenog sustava ( cijene ljekarničkih usluga su u većini zemalja EU višestruko više)
• uvođenje jedinstvene stope PDV-a na lijekove i medicinske proizvode - jedinstvenom stopom PDV-a potaknulo bi se samoliječenje, čime bi se smanjilo izdvajanje za zdravstvo iz državne blagajne. Smanjio bi se i odlazak po lijekove van Hrvatske a time povećali: prihodi od PDV-a, poreza na dobit (ljekarne, veledrogerije i proizvođači). Povećanom potražnjom otvorila bi se i nova radna mjesta te povećali prihodi od poreza i doprinosa iz plaća.
• prodaja/izdavanje svakog lijeka pa tako i bezreceptnog mora biti u nadležnosti magistara farmacije jer u protivnom predstavlja prijetnju sigurnosti i zdravlju građana,

Koordinacija ljekarnika u zakupu koja djeluje unutar udruge ključnim problemom (uz navedene) ističe rješavanje pitanja ljekarni u zakupu

vrh stranice
vrh stranice