Alternativno rješavanje potrošačkih sporova

Centar za mirenje pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca (dalje: Centar) je kao tijelo odabrano za alternativno rješavanje potrošačkih sporova (dalje: ARPS) i sukladno načelu transparentnosti daje na jasan i razumljiv način sljedeće informacije.

HUP- Centar za mirenje
Radnička cesta 52, Zagreb,
Tel.: +385 1 48 97 555
Fax: +385 1 48 97 556
e-mail: hup@hup.hr

Centar je Odlukom Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta o određivanju tijela i dodjeli financijskih sredstava za alternativno rješavanje potrošačkih sporova za 2017. godinu odabrano kao tijelo za alternativno rješavanje potrošačkih sporova. Navedenom Odlukom Ministarstvo je dodijelilo 70 tisuća kuna odabranim tijelima za provođenje postupaka alternativnog rješavanja potrošačkih sporova. 

Kao metodu za alternativno rješavanje potrošačkih sporova Centar provodi postupak mirenja (medijacija) kao neformalan, dobrovoljan i povjerljiv postupak u kojem stranke u sporu koriste pomoć neutralne treće osobe (izmiritelja) radi rješavanja spora na način koji je prihvatljiv za obje strane. Preporučamo da više o mirenju pročitate na http://www.hup.hr/sto-je-mirenje.aspx.

Mirenje se obavlja prema pravilima iz Pravilnika o mirenju Centra koji se može preuzeti pod temom „Dokumenti“.

Osobe koje provode postupak mirenja, educirani su izmiritelji s Liste izmiritelja Centra za mirenje Hrvatske udruge poslodavaca.

Centar je nadležan, na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, rješavati sporove iz sljedećih potrošačkih sektora:
• potrošačka roba
• obrazovanje
• električna energija i voda
• financijske usluge
• opće potrošačke usluge
• usluge za slobodno vrijeme
• poštanske usluge i elektroničke komunikacije
• prijevozne usluge 
• ostalo

Sukladno članku 9. stavcima 1. i 2. Zakona o alternativnom načinu rješavanja potrošačkih sporova, Centar može odbaciti prijedlog za pokretanje postupka u sljedećim slučajevima:

• potrošač nije pokušao stupiti u kontakt s trgovcem niti je prethodno tražio izravno rješavanje pritužbe s trgovcem putem pisanog prigovora
• razlozi podnošenja postupka su obijesni ili zlonamjerni
• spor već rješava ili je riješilo drugo tijelo za ARPS ili sud
• potrošač nije podnio prijedlog za pokretanje postupka u roku od jedne godine od dana podnošenja pisanog prigovora trgovcu
• rješavanje takve vrste spora bi dovelo u pitanje učinkovito djelovanje, cilj ili svrhu postupanja tijela za ARPS
• prijedlog za pokretanje postupka već je bio odbačen od strane drugog tijela za ARPS iz razloga navedenih u članku 9. stavku 1. Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova

Prijedlog za pokretanje postupka mora biti na hrvatskom jeziku. Postupak se provodi na hrvatskom jeziku.
Centar provodi postupak sukladno pravilima iz vlastitog Pravilnika o mirenju a koji se nalazi na stranicama HUP-a.
Prije pokretanja postupka pred Centrom potrošač mora pokušati riješiti spor izravno s trgovcem putem pisanog prigovora te dostaviti pisani prigovor. Prijedlog za pokretanje postupka pred Centrom se mora podnijeti u roku od godine dana otkad je podnesen pisani prigovor trgovcu. U suprotnom, Centar ima pravo odbaciti prijedlog.

Postupak pred Centrom je neobvezatan za potrošača i trgovca pa se stranke mogu svojom izjavom volje povući iz postupka. Nagodba zaključena u postupku mirenja stječe svojstvo ovršne isprave u skladu sa Zakonom o mirenju.
Pristojbe i troškovi za pokretanje postupka pred Centrom se ne naplaćuju prilikom pokretanja potrošačkih sporova. Predviđeno prosječno trajanje postupka pred Centrom je 2 mjeseca.

U slučaju da želite pokrenuti postupak alternativnog rješavanja potrošačkog spora protiv trgovca sa sjedištem u drugoj državi članici EU-a, na poveznici je dostupan popis notificiranih tijela za ARPS svih država članica EU: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/

Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.
vrh stranice
vrh stranice