Aktualno

CRO industrija- Operativni program potpora za prerađivačku industriju

16.09.2013.

Radna skupina formirana u srpnju o.g. izradila je očitovanje na nacrt Operativnog programa potpora za prerađivačku industriju kojeg Ministarstvo gospodarstva namjerava objaviti u listopadu 2013.g. Donosimo najvažnije stavove:
Pri utvrđivanju ciljeva Natječaja, smatramo da se u obzir treba uzeti činjenično stanje u industriji (pad obujma industrijske proizvodnje, pad zaposlenosti) te vrednovati zadržavanje iste razine zaposlenosti u tvrtkama.
Zakonom o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja mnoge tvrtke nisu obveznici punog iznosa poreza na dobit. Iz tog razloga upozoravamo da porez na dobit ne bi smio biti jedan od kriterija za ocjenjivanje financijskog kapaciteta poduzetnika u natječaju za program potpora jer nije logično da država po istoj osnovi s jedne strane stimulira poduzetnike da investiraju, a s druge im oduzima bodove. Financijski pokazatelji poslovanja iz prethodnih razdoblja ne bi smjeli utjecati na ukupan broj bodova više od 25%, jer dugoročnu korist gospodarstvu RH donijet će konkurentni i održivi projekti. Nadalje, u bodovanju financijskog elementa treba pružiti ravnopravnu poziciju svih sektora za dobivanje potpore u obliku bespovratnih sredstava pa podržavamo uvođenje korekcijskih koeficijenata za sektore.
Javni natječaj za program potpora sektorima prerađivačke industrije za 2013.g. datira 03.svibnja, a poništen je u srpnju 2013.g. Kalendarski smo blizu ulasku u posljednji kvartal 2013.g. pa za ponovljeni natječaj predlažemo da se trajanje programa produži na 2014.godinu jer se projekti ne mogu realizirati u kratkom vremenu.
Otežani pristup kreditnom financiranju je i dalje jedan od najtežih problema u poslovanju prerađivačke industrije te nismo suglasni da se uvede nova obveza prema kojoj se za osiguranje pravdanja državne potpore mora dostaviti bankovna garancija. Zadužnica je važeća isprava Republike Hrvatske te je smatramo dovoljnim jamstvom za osiguranje pravdanja primljene državne potpore.
U slučaju nepotpune dokumentacije, predlažemo da se primijeni praksa EU kojom se poduzetnicima daje rok od 7 dana da dostave traženi dokument.

Očitovanje poslano Ministarstvu gospodarstva možete u cijelosti pročitati ovdje.

Sjednica Izvršnog odbora HUP- Udruge elektroindustrije

16.09.2013.

Na sjednici održanoj 16. rujna Izvršni odbor raspravljao je o normama i certificiranju, naprednim mrežama te suradnji proizvođača u projektima obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.
Udruga elektroindustrije pozvat će Udruženje pri HGK da se izradi zajedničko očitovanje na Industrijsku strategiju.

Siniša Županić koji je izabran za predsjednika Udruge elektroindustrije na Godišnjoj skupštini 22.siječnja 2013.g. izvijestio je Izvršni odbor o prestanku svog zaposlenja u Energy plusu. Temeljem čl. 33. st. 9. Statuta Udruge elektroindustrije, za predsjednicu Izvršnog odbora izabrana je Marica Tičak iz Intralighting d.o.o.
Temeljem čl. 33. st. 6. Statuta, Izvršni odbor izabrao je gospodina Zvonimira Viduku iz tvrtke Altpro d.o.o. za dodatnog člana Udruge elektroindustrije.

Izabrano je novo predsjedništvo Udruge za koje će se zatražiti potvrda Skupštine na prvoj sljedećoj sjednici:
Marica Tičak, Intralighting – predsjednica
Zoran Gligorić, Elektrokontakt – dopredsjednik
Zvonimir Viduka, Altpro - dopredsjednik

Klaster konkurentnosti elektro-energetskih i proizvodnih strojeva i tehnologije

09.09.2013.

09. rujna 2013.g. u Agenciji za investicije i konkurentnost održan je sastanak Radne skupine za strateško planiranje Klastera konkurentnosti elektro-energetskih i proizvodnih strojeva i tehnologije. Radna skupina raspravljala je o predloženoj SWOT analizi i strateškim smjernicama. 

Udruga elektroindustrije poslala je mišljenje na prezentiranu analizu koju možete pročitati ovdje

Do kraja godine održat će se skupština Klastera konkurentnosti kojoj će se usuglašeni dokumenti dati na donošenje.

CRO industrija- Operativni program potpora za prerađivačku industriju

05.08.2013.

Odlukom Ministra gospodarstva klasa: 310-01/13-02/62, urbroj: 526-03-03-02/5-13-14 u srpnju 2013.g. poništen je javni natječaj po Operativnom programu potpora sektorima prerađivačke industrije za 2013. godinu, objavljen u Narodnim novinama broj 55/2013.
Zainteresirani članovi Udruge metalne industrije, Udruge elektroindustrije, Udruge drvne i papirne industrije, Udruge prehrambeno-prerađivačke industrije i Udruge nemetala participirali su u radnoj skupini koja je izradila prijedlog unapređenja mjera i uvjeta natječaja koji su dostavljeni Ministarstvu gospodarstva 08.kolovoza 2013.g.

CRO industrija će nastaviti s aktivnostima prema nadležnom Ministarstvu kako bi se natječaj što prije ponovio i realizirala dodjela bespovratnih sredstava za industriju.

Dopis možete pročitati ovdje.

Proširena sjednica Izvršnog odbora CRO industrije

18.07.2013.

18. srpnja 2013. g. održana je proširena sjednica Izvršnog odbora CRO industrije na kojoj se raspravljalo o aktualnim industrijskim temama.

Cijene osnovnih energenata su porasle u posljednjih godinu dana, te je realno očekivati daljnji rast troškova za energiju, između ostalog, i zbog najavljenog rasta naknade za obnovljive izvore energije i mogućeg uvođenja novih naknada.
Problem neplaćanja i zakašnjelog plaćanja, a posljedično nelikvidnosti jedan je od najtežih izazova u industriji. Pored toga, dio proizvođača suočen je s otežanim pristupom kreditnom financiranju kod domaćih banaka. Prema nadležnim ministarstvima komunicirat će se potreba povećanja raspoloživih sredstava HBOR-a.

CRO industrija izradit će prijedlog unapređenja programa i mjera potpora za prerađivačku industriju kojeg će uputiti Ministarstvu gospodarstva te nastaviti lobirati za realizaciju natječaja za državne potpore za industriju.

Članovi će pojedinačno i kroz granske udruge sudjelovati u procesima izrade Industrijske strategije i Strategije pametne specijalizacije kako bi utjecali na strateški okvir za industriju.

Izvršni odbor podržao je smjer unapređenja okvira za očuvanje radnih mjesta i stavove predstavnika HUP-a u Radnoj skupini koja izrađuje prijedlog Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta.

Sjednica Izvršnog odbora CRO industrije s Ministarstvom gospodarstva u HUP-u

16.05.2013.

Na sjednici Izvršnog odbora CRO industrije sudjelovali su savjetnik ministra gospodarstva Tomislav Radoš i načelnik Uprave za industrijsku politiku Ivo Radković. Informirali su članove o procesu izrade industrijske strategije. Industrijska strategija je strateški dokument koji će odrediti okvir industrije u razdoblju od 2014.-2020.g. Cilj Ministarstva je da strategija bude gotova do listopada-studenog 2013.g. Strategija ne bi trebala biti jednostrani dokument koji se neće primjenjivati i bit će osnova za plasiranje državnih potpora.

Izvršni odbor CRO industrije jednoglasan je u zaključku kako će njeni članovi sudjelovati u procesu izrade Industrijske strategije.

Predsjednik CRO industrije Krunoslav Čović zahvalio je predstavnicima MInistarstva gospodarstva na interesantnom i dobrodošlom sastanku.

IZBORNA SKUPŠTINA Udruge elektro industrije

22.01.2013.

22. siječnja 2013. godine, s početkom u 12,00 sati u Zagrebu održana je godišnja skupština Udruge elektro industrije.
DNEVNI RED:
1.Usvajanje dnevnog reda
2.Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
3.Izbor članova Izvršnih odbora HUP granskih udruga CRO industrije za mandatno razdoblje 2013.-2016.
4.Godišnje izvješće granskih udruga HUP- CRO industrije za 2012. i Program rada za 2013.
5.Razno
Skupština je izabrala novi Izvršni odbor koji će upravljati radom i poslovanjem Udruge u razdoblju 2013.-2016.g. Skupština je prihvatila Izvješće o radu u 2012.g. i Program rada za 2013.g koje možete pogledati ovdje.
vrh stranice
vrh stranice