Aktualno

Sažetak dnevnih novosti iz Europske komisije.

Komisija donijela plan za bolju ravnotežu između poslovnog i privatnog života u zaposlenim obiteljima

03.08.2015.

Komisija je danas objavila plan kojim se utvrđuju načini rješavanja izazova u postizanju ravnoteže između poslovnog i privatnog života u zaposlenim obiteljima. Time je naznačen nov početak nakon što je Komisija prošli mjesec potvrdila da će povući nacrt Direktive o rodiljnom dopustu iz 2008. u pogledu koje zakonodavci nisu uspjeli postići napredak usprkos trajnom i snažnom zalaganju Komisije da se postigne sporazum. Novom inicijativom, kojom bi se postojeći pravni i politički okvir modernizirao i prilagodio suvremenom tržištu rada, roditeljima s djecom, ili zaposlenicima s uzdržavanim članovima obitelji želi se omogućiti lakše uspostavljanje ravnoteže između obiteljske skrbi i profesionalnih obveza. Njome bi se i poboljšale mogućnosti da oba roditelja sudjeluju u tržištu rada. Planom se stavlja naglasak na nov pristup Komisije kojim se utvrđuje niz načina postizanja tih ciljeva.

Protumonopolna politika: Komisija ažurirala postupke u okviru protumonopolne politike kako bi se osigurala učinkovitost Direktive o postupcima za naknadu štete zbog kartela

03.08.2015.

Europska komisija donijela je danas izmjene svojih pravila postupanja u okviru protumonopolne politike (Uredba 773/2004) i četiriju povezanih obavijesti (Obavijesti o pristupu spisu, oslobađanju od kazne ili ublažavanju kazni, nagodbama i suradnji s nacionalnim sudovima). Navedene izmjene temelje se na odredbama nove Direktive o postupcima za naknadu štete zbog kartela u pogledu pristupa i korištenja informacijama u spisima tijela za zaštitu tržišnog natjecanja (vidi priopćenje za medije). Navedenom Direktivom žrtvama povreda pravila tržišnog natjecanja omogućit će se lakši pristup dokazima koji su im potrebni kako bi dokazali nanesenu štetu te će im se na raspolaganje staviti više vremena za podnošenje tužbi. Cilj joj je općenito učinkovitija provedba pravila protumonopolne politike, pri čemu se zadržava interes za instrumente kojima se služe europska i nacionalna tijela za zaštitu tržišnog natjecanja (osobito programi oslobađanja od kazne ili ublažavanja kazni i nagodbe). Države članice trebaju provesti Direktivu do 27. prosinca 2016. Uredbom i četirima obavijestima trenutačno su obuhvaćena pravila koja odstupaju od sustava navedenog u Direktivi. Današnjim se izmjenama rješavaju te razlike kako bi se osigurala učinkovita zaštita takvih dokumenata u istragama Komisije. Postoji i nekoliko manjih izmjena, poput uključivanja ustaljene prakse Komisijinih programa oslobađanja od kazne ili ublažavanja kazni i nagodbe u zakonodavni tekst. Tekst obavijesti dostupan je ovdje.

Endokrini disruptori: Komisija objavila izvješće o javnom savjetovanju

24.07.2015.

Komisija je danas objavila izvješće sa sažecima odgovora zaprimljenih u okviru javnog savjetovanja o uspostavi znanstvenih kriterija za prepoznavanje endokrinih disruptora, kao što je propisano uredbama o biocidnim proizvodima i proizvodima za zaštitu bilja. Javno savjetovanje bilo je otvoreno od 26. rujna 2014. do 16. siječnja 2015., a provedeno je u obliku internetskog upitnika. Komisija je 2. veljače 2015. objavila zaprimljene odgovore i izvješće o 27 087 odgovora poslanih putem upitnika i e-pošte. Cilj javnog savjetovanja bio je prikupiti podatke koji će se iskoristiti za već pokrenutu procjenu učinka koja će trajati do 2016. Po njezinu dovršetku donijet će se odluka o kriterijima. Web-mjesto o tijeku procjene učinka redovito će se ažurirati. Plan provedbe sveobuhvatne procjene učinka koju Komisija provodi kako bi analizirala razne mogućnosti definiranja navedenih kriterija objavljen je u lipnju 2014. Komisija je prošli mjesec organizirala konferenciju na visokoj razini, kao i niz okruglih stolova s državama članicama EU-a, zastupnicima u Europskom parlamentu i dionicima. Endokrini disruptori kemikalije su koje interferiraju s hormonskim sustavima, što može dovesti do štetnih učinaka na javno zdravlje i okoliš.

EUROSTAT: stopa štednje kućanstava europodručju stabilna na 12,8 posto

13.07.2015.

U prvom tromjesečju 2015. stopa štednje kućanstava u europodručju iznosila je 12,8 posto, što je stabilno u odnosu na četvrto tromjesečje 2014. U prvom tromjesečju 2015. stopa ulaganja kućanstava u europodručju iznosila je 8,2 posto, što je također stabilno u odnosu na prethodno tromjesečje. Podaci su dobiveni iz prvog izdanja desezoniranih poslovnih knjiga za različite sektore europskog gospodarstva po tromjesečjima, koje objavljuju Eurostat, statistički ured Europske unije, i Europska središnja banka. Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je ovdje.

Pripreme za zasjedanje Vijeća ministara gospodarstva i financija (ECOFIN-a)

13.07.2015.

Potpredsjednik Dombrovskis sudjelovat će 14. srpnja u Bruxellesu na sastanku Vijeća ministara gospodarstva i financija EU-a. Vijeće će raspravljati o sljedećim koracima u jačanju ekonomske i monetarne unije na temelju Izvješća petorice predsjednika i uz poseban naglasak na mjere koje treba poduzeti u bližoj budućnosti. Ministri će donijeti preporuke po državama članicama, upućene državama članicama, i posebnu preporuku namijenjenu europodručju kao cjelini. Osim toga, luksemburško predsjedništvo iznijet će svoj program rada radi razmjene stajališta. Poslije sastanka u prostoriji za medije u zgradi Vijeća održat će se konferencija za medije u kojoj će sudjelovati potpredsjednik Dombrovskis.

EUROSTAT: stopa poslovnih ulaganja u europodručju stabilna na 21,8 posto

13.07.2015.

U prvom tromjesečju 2015. stopa poslovnih ulaganja u europodručju iznosila je 21,8 posto, što je stabilno u odnosu na prethodno tromjesečje. U prvom tromjesečju 2015. udio poslovne dobiti u europodručju iznosio je 39,7 posto, dok je u četvrtom tromjesečju 2014. iznosio 39,3 posto. Podaci su dobiveni iz prvog izdanja desezoniranih poslovnih knjiga za različite sektore europskog gospodarstva po tromjesečjima, koje objavljuju Eurostat, statistički ured Europske unije, i Europska središnja banka. Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je ovdje.

Na sastanku euroskupine dogovoren početak pregovora o programu potpore Grčkoj

13.07.2015.

Rano ujutro 13. srpnja, nakon sedamnaest sati pregovora i gotovo jednako dugačkog sastanka ministara financija država članica europodručja, na sastanku euroskupine dogovoren je početak pregovora o programu potpore Grčkoj u okviru Europskog stabilizacijskog mehanizma (ESM). Na program će se primjenjivati strogi uvjeti, a pratit će ga paket za rast i zapošljavanje u vrijednosti od približno 35 milijardi eura. Prije službenog početka pregovora svoj pristanak mora dati nekoliko parlamenata, uključujući grčki. Ministri financija raspravljat će i o kratkoročnom prijelaznom financiranju za Grčku. Tijekom jutrošnje konferencije za medije predsjednik Juncker izjavio je: „Neće biti grčkog napuštanja europodručja... Zadovoljan sam i oblikom i sadržajem sporazuma.“ Cijela konferencija za medije i komentari sudionika sastanka na vrhu dostupni su na servisu EbS.

EU prednjači u mobilizaciji resursa za održivi razvoj

13.07.2015.

Povjerenik EU-a za međunarodnu suradnju i razvoj Neven Mimica ovoga će tjedna sudjelovati na Trećoj međunarodnoj konferenciji o financiranju razvoja u Adis Abebi, u Etiopiji. Rezultat konferencije trebao bi biti sporazum o financijskim i nefinancijskim načinima i sredstvima provedbe razvojnog programa za razdoblje nakon 2015. i ciljeva održivog razvoja. Visoka predstavnica/potpredsjednica Mogherini uoči konferencije je izjavila: „Ova, 2015. godina, presudna je godina za našu borbu protiv siromaštva i borbu za održivi razvoj. Moramo biti ambiciozni ako želimo ispuniti bitne ciljeve koje smo si postavili: okončati teško siromaštvo i osigurati održivu budućnost za sve. Morat ćemo osnažiti ljude, počevši sa ženama i djevojkama, boriti se protiv nejednakosti, promicati mirna društva i postići zajednički boljitak uključivim i održivim rastom. Težak je to zadatak, a postići ćemo ga jedino ako svi preuzmemo odgovornost za ostvarenje svojih ciljeva i udružimo se u snažnom globalnom partnerstvu.“ Povjerenik Mimica dodao je: „EU je, ukupno gledano, već sad najveći donator službene razvojne pomoći i predvodnik u osmišljavanju i upotrebi inovativnih mehanizama financiranja te se očekuje da će do 2020. mješovitim financiranjem mobilizirati sredstva u iznosu od 100 milijardi eura. Osim toga, mi smo najotvorenije tržište za zemlje u razvoju. I dalje ćemo pridonositi i čak pojačati doprinose te tako promicati održivi razvoj diljem svijeta, s posebnim naglaskom na najpotrebitije zemlje.“ Na internetu su dostupni priopćenje za medije i infografika.

Energetika: zemlje srednjoistočne i jugoistočne Europe udružuju se radi stvaranja integriranog tržišta plina

10.07.2015.

Države članice EU-a i Energetske zajednice u regijama srednjoistočne i jugoistočne Europe dogovorile su se da će surađivati na razvoju konkurentnog energetskog tržišta u regiji. Europska komisija te Skupina na visokoj razini za plinsku povezanost središnje i jugoistočne Europe donijele su plan regionalnih prioriteta za razvoj infrastrukture kako bi se izgradila infrastruktura koja nedostaje te svakoj državi članici u regiji omogućio pristup najmanje trima različitim izvorima plina. U potpisanom memorandumu o razumijevanju naveden je niz projekata u vezi s plinom koji su prepoznati kao prioritetni. Potpredsjednik Europske komisije zadužen za energetsku uniju Maroš Šefčovič izjavio je: „Ova je regija vrlo važna za Europu, posebno u kontekstu sigurnosti opskrbe energijom. Poboljšanje infrastrukture u okviru realističnih i izvedivih projekata presudno je za diversifikaciju energetskih resursa i jačanje otpornosti regije na poteškoće s opskrbom.“ Povjerenik EU-a za klimatsku i energetsku politiku Miguel Arias Cañete istaknuo je da je „regionalna suradnja kamen temeljac našeg rada na boljoj povezanosti energetskih tržišta. Iako se svaka zemlja suočava s posebnim pitanjima povezanima s energetikom, zajedničkim rješavanjem tih pitanja može se doći do jeftinijih i učinkovitijih rješenja.“ Dobro povezano energetsko tržište EU-a, na kojem energija neometano prelazi državne granice i nijedna država članica nije isključena iz energetskih mreža EU-a, preduvjet je za stvaranje otporne energetske unije s klimatskom politikom usmjerenom prema budućnosti. Priopćenje za medije dostupno je ovdje

Deseti krug pregovora o TTIP-u

10.07.2015.

Od 13. do 17. srpnja u Bruxellesu će se održati deseti krug pregovora o transatlantskom trgovinskom i investicijskom partnerstvu (TTIP) između EU-a i SAD-a. U ponedjeljak, 13. srpnja, na otvorenju najnovijeg kruga pregovora koji će trajati cijeli tjedan akreditirani fotografi i predstavnici audiovizualnih medija imat će priliku snimiti rukovanje glavnog pregovarača EU-a Ignacija Garcije Bercera i glavnog pregovarača SAD-a Dana Mullaneyja u VIP kutku zgrade Berlaymont. Videosnimke i fotografije bit će objavljene na audiovizualnom web-mjestu Europske komisije. Glavna uprava za trgovinu Europske komisije organizirat će u srijedu, 15. srpnja događanje za dionike kako bi se zajamčilo da će se tijekom pregovora i nakon njih u obzir uzeti svi mnogobrojni interesi. Mjesto održavanja događanja bit će Management Centre Europe (MCE). Akreditirani novinari moći će prisustvovati događanju uz prethodnu registraciju. Glavni pregovarači EU-a i SAD-a održat će završnu konferenciju za medije u petak, 17. srpnja u 15.30 u prostoriji za medije Europske komisije. Konferencija će se prenositi uživo putem servisa EbS.
vrh stranice
vrh stranice