Aktualno

Sažetak dnevnih novosti iz Europske komisije.

Eurostat: do 2080. jedna od osam osoba u EU-u mogla bi biti starija od 80 godina

29.09.2015.

Europska unija kao cjelina suočena je sa sve starijim stanovništvom. Godine 2014. udio osoba starijih od 65 godina u EU-u dosegnuo je 18,5 posto, a predviđa se da će se do 2080. povećati na gotovo 30 posto. Udio osoba starijih od 80 godina u tom bi se razdoblju trebao više no udvostručiti: s tek nešto više od 5 posto 2014. na više od 12 posto do 2080. Taj demografski trend pred EU stavlja velike izazove, osobito u pogledu gospodarske situacije i socijalne uključenosti starijih osoba. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, koji se svake godine obilježava 1. listopada, Eurostat, statistički ured Europske unije, objavio je demografske pokazatelje o starijim osobama koje žive u EU-u. U istom su priopćenju navedeni i podaci o riziku od siromaštva i socijalne isključenosti među osobama starijima od 65 godina te o starijim korisnicima interneta. Ti su pokazatelji tek manji dio podataka razvrstanih po dobi koji su dostupni na Eurostatovu web-mjestu. Dodatne informacije dostupne su u Eurostatovu priopćenju za medije.

Pripremite se za europski mjesec kibernetičke sigurnosti i saznajte kako sigurnije koristiti internet

29.09.2015.

Danas je u Bruxellesu pokrenut Europski mjesec kibernetičke sigurnosti, EU-ova kampanja usmjerena na promicanje kibernetičke sigurnosti. Organizira se više od stotinu događanja u 25 zemalja na kojima će se korisnicima dijeliti savjeti i razmjenjivati dobre prakse. Potpredsjednik Ansip, zadužen za digitalno jedinstveno tržište, izjavio je: „Povjerenje i sigurnost ključne su sastavnice digitalnog jedinstvenog tržišta. Ne možemo iskoristiti prilike koje nam nude digitalni alati i elektroničke mreže ako im ne vjerujemo. Podizanje svijesti o rizicima i prijetnjama te o činjenici da je kibernetička sigurnost odgovornost svih nas ključno je kako bi građani na internetu mogli donositi informiranije odluke i čuvati se od rizika.“ (Pročitajte cijeli članak na blogu.) I institucije EU-a aktivno se štite od kibernetičkih prijetnji. Sutra će EU-ov tim za borbu protiv kibernetičkih napada (CERT-EU) otvoriti svoj novi ured u Bruxellesu. CERT-EU nakon četiri godine postojanja povećava broj zaposlenih i širi opseg djelovanja. Tim podržava razne stručnjake za informatičku sigurnost u institucijama, tijelima i agencijama EU-a u njihovoj borbi protiv sve sofisticiranijih kibernetičkih prijetnji, a i u stalnom je kontaktu s kolegama i partnerima u državama članicama. Povjerenik Oettinger, povjerenik za digitalno gospodarstvo i društvo, izjavio je: „Na aktualne prijetnje odgovoriti se može samo visokom zajedničkom razinom kibernetičke sigurnosti i suradnje. CERT-EU institucijama, tijelima i agencijama EU-a pruža podršku u obliku ažurnih obavijesti te iznimno specijaliziranih stručnih znanja i alata u kibernetičkoj obrani.“ Dodatne informacije o Europskom mjesecu kibernetičke sigurnosti dostupne su ovdje.

Kina najavila doprinos Planu ulaganja za Europu i povijesni sporazum s EU-om o 5G mreži

28.09.2015.

Potpredsjednik Katainen, povjerenik Oettinger i povjerenica Bulc danas u Pekingu sudjeluju u gospodarskom i trgovinskom dijalogu na visokoj razini s kineskom vladom. Time se nastavlja strateški angažman na gospodarskim, trgovinskim i investicijskim pitanjima započet na sastanku na vrhu između EU-a i Kine održanom 29. lipnja u Bruxellesu. Na današnjem je dijalogu kineski vicepremijer Ma Kai priopćio potpredsjedniku Katainenu da će Kina pridonijeti ulaganjima u kontekstu Plana ulaganja za Europu vrijednog 315 milijardi eura. Kina je prva neeuropska zemlja koja je najavila doprinos Planu. Osim toga, dvije su se strane dogovorile da će osnovati zajedničku radnu skupinu radi povećanja suradnje između EU-a i Kine u svim vidovima ulaganja. EU i Kina na dijalogu su potpisali i povijesni sporazum u globalnoj utrci usmjerenoj na razvijanje 5G mreža.

Prvi potpredsjednik Timmermans održao govor na sastanku na vrhu Ujedinjenih naroda o održivom razvoju

28.09.2015.

U petak, 25. rujna na posebnom sastanku na vrhu u New Yorku Ujedinjeni narodi donijeli su Program održivog razvoja do 2030. Sastanku je prisustvovalo više od 150 šefova država i vlada. Prvi potpredsjednik Frans Timmermans predvodi izaslanstvo Europske komisije u New Yorku. Komisija je pozdravila donošenje Programa do 2030. i objavila detaljan memorandum o donesenim ciljevima. U svom govoru na UN-ovu sastanku na vrhu u nedjelju, 27. rujna prvi potpredsjednik Timmermans izjavio je: „Ciljevi održivog razvoja nisu samo za neke zemlje, već za sve zemlje... Da, popis ciljeva je dugačak. No ti su ciljevi sveobuhvatni jer odražavaju stvarnost današnjeg svijeta, kao i činjenicu da su današnji problemi veliki, složeni i međusobno povezani... Modeli koji su za toliko nas dosad uspješno funkcionirali u budućnosti mnogima više neće odgovarati. Moramo iznova definirati svoja društva i svoj odnos s prirodom.“ Cijeli govor prvog potpredsjednika Timmermansa dostupan je ovdje.

Komisija prvi put donijela program transnacionalne suradnje za balkansko-mediteransko područje

28.09.2015.

U petak je donesen prvi EU-ov program transnacionalne suradnje „Balkan – Mediteran“ koji obuhvaća Balkanski poluotok i istočno Sredozemlje. Programom su obuhvaćene tri države članice EU-a (Grčka, Bugarska i Cipar) te dvije zemlje kandidatkinje (Albanija i Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija), a usmjeren je na pružanje podrške poduzetništvu i inovacijama te očuvanju prirodne i kulturne baštine u regiji. Programu će se dodijeliti više od 28 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj i više od pet milijuna eura iz Instrumenta pretpristupne pomoći. Kada se tome pribroji nacionalno sufinanciranje, ukupni proračun programa doseže iznos od gotovo četrdeset milijuna eura. Opisi programa za razdoblje od 2014. do 2020. dostupni su na web-mjestu povjerenice Crețu i na web-mjestu Inforegio.

Europski dan jezika podsjeća na važnost jezičnih vještina

25.09.2015.

Učenje stranih jezika od rane školske dobi postaje pravilo diljem Europe, a građanima daje veću šansu da poslije pronađu posao. To su neki od zaključaka dvaju novih izvješća objavljenih povodom Europskog dana jezika, koji se u Europi obilježava sutra, 26. rujna. Osim tih dvaju izvješća, koja su pripremili Eurydice i Eurostat, danas su objavljene i dvije nove studije u kojima se daje pregled različitih nacionalnih sustava testiranja jezičnih kompetencija i mogućnosti njihove usporedbe. Europski dan jezika danas je u Bruxellesu obilježen konferencijom čija je glavna tema bio alat za podršku učenju jezika u okviru programa Erasmus+. Dodatne informacije o spomenuta četiri izvješća o jezicima dostupne su ovdje.

EU pozdravlja donošenje Programa održivog razvoja do 2030. u Ujedinjenim narodima

25.09.2015.

Ujedinjeni narodi danas će na posebnom sastanku na vrhu donijeti Program održivog razvoja do 2030. EU je od samog početka predvodnik u tom procesu. Sada je odlučan nastaviti s razvojem Programa, kako u samom EU-u tako i putem vanjskih politika EU-a kojima se podržava provedba Programa u drugim zemljama, osobito onima najpotrebitijima. U Programu do 2030. iznosi se globalni okvir za iskorjenjivanje siromaštva i postizanje održivog razvoja do 2030., a nastavlja se na milenijske razvojne ciljeve donesene 2000. godine. Kao prvi globalni sporazum u kojem se iznosi univerzalan, sveobuhvatan program djelovanja, Program do 2030. sadrži ambiciozan skup sedamnaest ciljeva održivog razvoja i 169 pridruženih podciljeva te predviđa aktivno sudjelovanje svih zemalja i dionika kako bi se ti ciljevi ostvarili i kako bi se utjecalo na nacionalne politike. Objavljeni su priopćenje za medije, informativni članak o milenijskim razvojnim ciljevima i informativni članak o ciljevima održivog razvoja.

Rujanski paket o povredama propisa: Komisija djeluje radi potpune, pravilne i pravovremene provedbe zakonodavstva EU-a na korist građana i poduzeća

24.09.2015.

Kako bi građanima i poduzećima omogućila uživanje u svim prednostima koje donosi unutarnje tržište, Europska komisija neprestano surađuje s državama članicama i po potrebi pokreće postupke zbog povrede propisa protiv država članica koje ne poštuju europsko zakonodavstvo. U okviru svog mjesečnog paketa odluka o povredi propisa Europska komisija odlučila tri države članice uputiti Sudu Europske unije: Maltu u području zaštite okoliša te Njemačku i Litvu u području mobilnosti i prometa. Osim toga, Komisija će poslati trinaest obrazloženih mišljenja sljedećim državama članicama (njih jedanaest): Austriji, Cipru, Danskoj, Estoniji, Francuskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Irskoj, Rumunjskoj, Sloveniji i Španjolskoj. Podsjetimo, Europska komisija pokrenula je 23. rujna 2015. četrdeset postupaka zbog povrede propisa protiv više država članica u nastojanju da poboljša funkcioniranje europskog sustava azila. Objavljeno je i priopćenje za medije. Sažetak najvažnijih odluka i podaci za kontakt s nadležnim glasnogovornicima dostupni su u informativnom članku te u priopćenjima za medije koja se odnose na Maltu, Njemačku i Litvu. Dostupan je i članak u kojem se općenito objašnjava postupak zbog povrede europskog zakonodavstva.

Komisija objavila smjernice za opreznu uporabu antimikrobnih sredstava u veterinarskoj medicini

11.09.2015.

Komisija je danas objavila smjernice kojima je cilj razmjenom najboljih praksi iz svih država članica spriječiti prekomjernu upotrebu i zloupotrebu antibiotika. Zbog antimikrobne otpornosti godišnje samo u Europi umire 25 000 osoba te nastaje više od 1,5 milijardu eura zdravstvenih troškova. Danas objavljene smjernice jedan su od glavnih rezultata akcijskog plana EU-a o antimikrobnoj otpornosti. One tijelima država članica, poljoprivrednicima i veterinarima daju pregled praktičnih primjera djelovanja koja se poduzimaju u drugim državama članicama EU-a radi promicanja oprezne uporabe antimikrobnih sredstava u veterinarskoj medicini. Takvim mjerama može se pridonijeti nadzoru nad antimikrobnom otpornošću i u humanoj medicini. Antimikrobna sredstva neophodna su u borbi protiv zaraznih bolesti, a antimikrobna otpornost ozbiljna je prijetnja zdravlju i ljudi i životinja. Budući da se antimikrobna otpornost može prenijeti sa životinja na ljude i obratno izravnim i neizravnim kontaktom, pristup „jedinstvenog zdravstva“ utemeljen na suradnji i zajedničkom promišljanju sektorâ humane i veterinarske medicine ključan je za rješavanje tog problema na razini EU-a i čitavog svijeta. Antimikrobna otpornost i dalje je jedan od prioriteta EU-a, koji je u studenom 2011. objavio petogodišnji akcijski plan radi hvatanja u koštac s rizicima koje donosi antimikrobna otpornost. Ove je godine objavljeno izvješće o napretku u primjeni dvanaest akcija iznesenih u planu. Redovita izvješća agencija Komisije (EMA, EFSA i ECDC) dostupna su u rubrici s najnovijim vijestima.

Komisija objavila smjernice za opreznu uporabu antimikrobnih sredstava u veterinarskoj medicini

11.09.2015.

Komisija je danas objavila smjernice kojima je cilj razmjenom najboljih praksi iz svih država članica spriječiti prekomjernu upotrebu i zloupotrebu antibiotika. Zbog antimikrobne otpornosti godišnje samo u Europi umire 25 000 osoba te nastaje više od 1,5 milijardu eura zdravstvenih troškova. Danas objavljene smjernice jedan su od glavnih rezultata akcijskog plana EU-a o antimikrobnoj otpornosti. One tijelima država članica, poljoprivrednicima i veterinarima daju pregled praktičnih primjera djelovanja koja se poduzimaju u drugim državama članicama EU-a radi promicanja oprezne uporabe antimikrobnih sredstava u veterinarskoj medicini. Takvim mjerama može se pridonijeti nadzoru nad antimikrobnom otpornošću i u humanoj medicini. Antimikrobna sredstva neophodna su u borbi protiv zaraznih bolesti, a antimikrobna otpornost ozbiljna je prijetnja zdravlju i ljudi i životinja. Budući da se antimikrobna otpornost može prenijeti sa životinja na ljude i obratno izravnim i neizravnim kontaktom, pristup „jedinstvenog zdravstva“ utemeljen na suradnji i zajedničkom promišljanju sektorâ humane i veterinarske medicine ključan je za rješavanje tog problema na razini EU-a i čitavog svijeta. Antimikrobna otpornost i dalje je jedan od prioriteta EU-a, koji je u studenom 2011. objavio petogodišnji akcijski plan radi hvatanja u koštac s rizicima koje donosi antimikrobna otpornost. Ove je godine objavljeno izvješće o napretku u primjeni dvanaest akcija iznesenih u planu. Redovita izvješća agencija Komisije (EMA, EFSA i ECDC) dostupna su u rubrici s najnovijim vijestima.
vrh stranice
vrh stranice