Zakonodavne aktivnosti

Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika

10.10.2013.

Pravilnik je donesen radi zaštite zdravlja i sigurnosti noćnih radnika i njime se utvrđuje sadržaj, način i rokovi zdravstvenih pregleda radnika koji rasporedom radnog vremena svoj rad obavljaju kao noćni radnici, način utvrđivanja zdravstvene sposobnosti, rokovi u kojima se mora ponoviti utvrđivanje zdravstvene sposobnosti te sadržaj i način izdavanja Svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti noćnog radnika.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama br. 122 od 02.10.2013.

Zakon o zaštiti na radu

09.10.2013.

Hrvatska udruga poslodavaca uključena je u radnu skupinu za izradu prijedloga novog Zakona o zaštiti na radu.
Prijedlog zakona i očitovanje HUP-a možete pogledati na našim stranicama rezerviranim za članove HUP-a.
Novi zakon trebao bi stupiti na snagu 01. siječnja 2014.g.

Vraćanje Radnih knjižica

07.10.2013.

Dana 30. rujna2013.g. istekao je rok u kojem su poslodavci sukladno odredbi čl. 299. st.2. Zakona o radu
bili obvezni vratiti radnicima precrtane radne knjižice.

Skrećemo pažnju svim poslodavcima da o navedenom vode računa, obzirom da je rok prošao te da,
ukoliko nisu do sada , vrate svim radnicima njihove radne knjižice.

Obveza provedbe uredbi Europske komisije i Vijeća

01.08.2013.

Hrvatska udruga poslodavaca uputila je dopis Ministarstvu vanjskih i europskih poslova u kojem je tražila pojašnjenje o načinu informiranja poslovne zajednice o Uredbama koje su u EU već na snazi odnosno koje su u tijeku donošenja.

Naime, Uredbe direktno stupaju na snagu u našem pravnom sustavu neovisno o tome da li su već prevedene na hrvatski, a država uopće ne mora donositi zakone kako bi provela određenu Uredbu.

Odgovori i upute Porezne uprave vezano uz Zakon o PDV-u

31.07.2013.

Na stranicama Porezne uprave se nalaze najnoviji odgovori na neke od upita koji su postavljeni Poreznoj upravi, vezano uz provedbu Zakona o PDV-u:

  • Stjecanje prijevoznih sredstava, 
  • Poslovanje carinskih skladišta i Duty Free Shop-ova, 
  • Obavijest u vezi dodjele PDV identifikacijskog broja 
  • kao i Obavijest poduzetnicima o primjeni Zakona o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom. 
Link:
http://www.porezna-uprava.hr/

Obvezno zdravstveno osiguranje redovnih učenika i studenata

26.07.2013.

Prema informacijama dobivenim od stručnih službi HZZO-a obavještavamo Vas da poslodavci ne trebaju odjavljivati članove obitelji podnošenjem Tiskanice T3, već se osigurane osobe (redovni učenici/studenti) po sili Zakona odjavljuju prije provođenja prijave na obvezno zdravstveno osiguranje.

Mišljenje porezne uprave vezano uz oslobođenje od plaćanja PDV-a za djelatnosti od javnog interesa

25.07.2013.

Zbog vrlo čestih upita vezano uz plaćanje PDV-a za djelatnosti od javnog interesa, HUP je tražio tumačenje Porezne uprave vezano
uz čl. 64. Pravilnika o PDV-u, a u svezi čl. 39. t. b),g), h), i), l), m), n) Zakona o PDV-u.
U nastavku možete pogledati odgovor koji nam je stigao, a koji je ujedno i Uputa koju je Porezna Uprava – Središnji ured poslala svim svojim Područnim uredima.

HUP-u dostavljen na mišljenje novi prijedlog Zakona o zaštiti na radu

19.07.2013.

Dana 17. srpnja održan je sastanak predstavnika Hrvatske udruge poslodavaca i sindikalnih središnjica s ministrom Mrsićem na temu donošenja novog Zakona o zaštiti na radu.
Obzirom da se radi o izuzetno važnom Zakonu za sve poslodavce, ministar je najavio kako će se o cjelokupnom postupku donošenja Zakona socijalni partneri informirati i na prvoj sjednici Gospodarsko socijalnog vijeća koja će se održati u četvrtak 25. srpnja 2013. g.
vrh stranice
vrh stranice