Zakonodavne aktivnosti

Obavijest poslodavcima - JOPPD obrazac

23.12.2013.

Prenosimo obavijest sa stranica Porezne uprave, a vezano uz obveze iskazivanja pojedinih prava radnika:

„Obavještavamo Vas da poslodavci nisu obvezni na Obrascu JOPPD iskazivati ona prava svojih radnika koja njihovi radnici imaju sukladno posebnim propisima kao što je pravo za dodatni doprinos za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem invalidnim osobama (slijepe osobe, osobe oboljele od distrofije, multipleks skleroze i slično) a prema kojima poslodavci nisu obvezni isplaćivati naknadu odnosno koja ne utječu na ukupan fond radnih sati.

Poslodavci su dužni iskazivati samo ona prava za koje imaju obvezu isplate naknade plaća odnosno za ona prava kada njihov radnik ne radi ili radi u nepunom radnom vremenu kao što je bolovanje na teret nositelja osiguranja/državnog proračuna, pravo na rad s polovicom radnog vremena, pravo na rodiljni/roditeljski dopust i slično“.

Financijski propisi usvojeni na zadnjoj ovogodišnjoj sjednici Hrvatskog Sabora

20.12.2013.

U 'Narodnim novinama' broj 148/13 objavljene izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Zakona o porezu na dohodak, Zakona o porezu na dobit i Zakona o doprinosima.

Njihove redakcijski pročišćene tekstove možete pročitati na stranicama Porezne uprave:

Zakon o porezu na dodanu vrijednost - na snazi i primjenjuje se od 19. prosinca 2013., osim članka 38. stavak 3. koji se primjenjuje se od 1.1.2014. (povećanje međustope PDV-a s 10 %na 13 %)

Zakon o porezu na dohodak - na snazi i primjenjuje se od 19. prosinca 2013. osim članaka 54. i 55. koji stupaju na snagu 1.siječnja 2014.

Zakon o porezu na dobit - na snazi i primjenjuje se od 19. prosinca 2013. osim članka 28.a i članka 34. stavka 1. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2014. Obveza plaćanja predujma poreza na dobit.

Zakon o doprinosima i Pravilnik o doprinosima - na snazi i primjenjuje se od 13. srpnja 2013., osim članka 5. stavka 3. i promjena u članku 5.a koji stupaju na snagu 1. siječnja 2014.

Prijedlog zakona o inspekcijama u gospodastvu – u saborskoj proceduri

16.12.2013.

Na zadnjoj sjednici Vlade, 11.12.2013.g. usvojen je Prijedlog zakona o inspekcijama u gospodarstvu. Ovo je drugi zakon kojim se regulira rad inspekcija. Trenutno je u proceduri i Prijedlog zakona o inspektoratu rada, o čemu smo Vas već informirali.
Naime, Vlada Republike Hrvatske je u rujnu ove godine donijela Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2014. – 2016. godine i Mjere za smanjenje deficita. Jedna od predviđenih mjera je i "Transformacija Državnog inspektorata" koji prestaje s radom 1. siječnja 2014. godine.

01.siječnja 2014.g. - Početak primjene JOPPD OBRASCA

10.12.2013.

Podsjećamo Vas da je temeljem Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine“ 79/13) propisan novi obrazac – Obrazac JOPPD koji se počinje primjenjivati od 01.01.2014. godine.
Zamjenjuje sljedeće obrasce – Obrazac ID, Obrazac ID-1, Obrazac IDD, Obrazac IDD-1, Obrazac IP i R-Sm.
Prosljeđujemo vam link stranice Porezne uprave na kojoj se nalazi i testni JOPPD obrazac s uputama kojim je od 31. listopada 2013. omogućeno je testiranje Obrasca JOPPD u predprodukcijskoj okolini.

Link:
Porezna uprava 

Prijedlog Zakona o zaštiti na radu

02.12.2013.

Predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca i sindikalnih središnjica nisu podržali Prijedlog zakona o zaštiti na radu
na sjednici Povjerenstva GSV-a za zakonodavstvo, kolektivne pregovore i zaštitu prava.
Hrvatska udruga poslodavaca ne podržava Prijedlog zakona o zaštiti na radu budući da je tekst još uvijek nedorađen, s puno nomotehnički loše napisanih i nerazumljivih odredbi .

Zakon o radu

27.11.2013.

Pregovori oko Zakona o radu trajali su više od šest mjeseci, te Vlada prijedlog upućuje u proceduru - na sjednicu GSV-a, te 5.12.2013. g. na sjednicu Vlade. Zakon će ići u dva čitanja, a u prilogu se nalazi sam tekst zakona i očitovanje HUP-a na isti.

Prijedlog Zakona o inspektoratu rada s konačnim prijedlogom zakona

21.11.2013.

21. studenoga 2013.g. održan je sastanak predstavnika HUP-a i sindikalnih središnjica s ministrom Mrsićem na kojem je predstavljen Prijedlog Zakona o inspektoratu rada te je priopćeno kako zakon ide u hitnu proceduru, a predviđeno stupanje na snagu je 01.01.2014.g. Zakon je HUp-u dostavljen kao Radni Nacrt,i HUP se na taj nacrt očitovao.

Općenito, izmjene idu u smjeru toga da sve inspekcije potpadnu pod pojedina ministarstva, a Državni inspektorat prestaje postojati. Naime, trenutno je samo 5 inspekcija u sustavu Državnog inspektorata, a izvan toga postoji još 41 različita inspekcija izvan toga. Što se Inspektorata rada tiče, on će se ustrojiti kao posebna upravna organizacija pri MRMS.

Iz onoga što je rečeno na sastanku, inspektorima se proširuju ovlasti, brže i lakše će vršiti provjere prijave radnika, bit će učinkovitiji, moći će izuzimati dokumente, audio i video zapise, preventivno će djelovati, unesene su posebne odredbe o radnom vremenu inspektora ( uključujući i rad noću te rad duži od punog radnog vremena. Gdje god to bude moguće, na licu mjesta će naplaćivati kazne,a tek ako ne budu mogli, ide se na prekršajnu prijavu.
Planira se povećanje broja inspektora, inspektori će prolaziti sigurnosnu procjenu tj. prije stupanja u službu potpisivat će Izjave o imovinskom stanju.

U Narodnim novinama br.130/2013 objavljen Pravilnik o kontroli privremene nesposobnosti za rad

31.10.2013.

Ovim se Pravilnikom uređuje postupak i način provođenja kontrole privremene nesposobnosti za rad vrste kontrole i ovlaštene osobe za njezino provođenje te ovlasti ovlaštenih osoba tijekom provođenja kontrole privremene nesposobnosti. Kontrola može biti redovna i izvanredna. Redovna kontrola obavljaju ovlašteni kontrolori Zavoda – doktori medicine, a izvanredna kontrola se obavlja po naloga ravnatelja Zavoda temeljem zahtjeva poslodavca osiguranika Zavoda, kojim traži kontrolu opravdanosti privremene nesposobnosti osiguranika ili temeljem zahtjeva ovlaštenog radnika Zavoda.
vrh stranice
vrh stranice