Zakonodavne aktivnosti

Prijava na HZMO-ISTIČE PRIJELAZNI ROK!

11.03.2014.

Stupanjem na snagu novog Zakona o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“ br. 157/13) i novog Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje („Narodne novine“ br. 159/13), od 1.siječnja 2014. g. za poslodavce, odnosno druge obveznike podnošenja prijave, uvode se dvije bitne novine:

• od 1. siječnja 2014. g. rok za podnošenje prijava/odjava na mirovinsko osiguranje je 24 sata
• obveznici s više od 3 osiguranika dužni su prijave podnositi elektroničkim putem.

Radi usklađivanja s elektroničkim načinom predaje prijava utvrđen je prijelazni rok od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Pravilnika o vođenju matične evidencije HZMO-a, kako bi obveznici imali dovoljno vremena za registraciju usluge e-prijava te se u tom periodu prijave mogu predavati i u papirnatom obliku na šalterima HZMO-a, dok rok predaje prijava od 24 sata nema prijelazni period i bez iznimke se primjenjuje od 1. siječnja 2014. g.

Dana 31. ožujka 2014. g. ISTIČE PRIJELAZNI ROK OD 3 MJESEC, što znači da se od tog dana sve prijave/odjave/promjene radnika na HZMO moraju predati ISKLJUČIVO putem Internet aplikacije odnosno novi sustav. (https://lana.mirovinsko.hr/)

Dakle, od 1. travnja 2014. g. neće više biti moguće izvršiti prijavu/odjavu/promjenu podataka u papirnatom obliku na šalteru HZMO-a.

Kako postupak pribavljanja certifikata u FINA-i traje, upozoravamo kako je potrebno ranije započeti postupak pribavljanja istoga, kako bi na vrijeme mogli izvršiti postupak kod HZMO-a.

Novi Zakon o Inspektoratu rada

19.02.2014.

Dana 12. veljače 2014. u Narodnim novinama br. 19 objavljen je Zakon o inspektoratu rada.

Zakon stupa na snagu osmog dana od objave u Narodnim novinama, a stupanjem na snagu ovog Zakona
prestaju važiti odredbe Zakona o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 116/08., 123/08. i 49/11.)
koje se odnose na inspekcijske poslove u području rada i zaštite na radu te na inspektore rada.

HUP ponovo podnio prijedlog za ocjenu ustavnosti za oporezivanje dividende i udjela u dobiti

18.02.2014.

Ustavni sud Republike Hrvatske u rujnu prošle godine utvrdio je kako je razlikom učinjenom Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ br. 22/12), između dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu, koji su ostvareni do 31. prosinca 2000. g. i koji se ne oporezuje neovisno o datumu isplate, s jedne strane te onih ostvarenih nakon 31. prosinca 2000.g., a koji se isplaćuju od dana stupanja na snagu ovih izmjena (1. ožujka 2012.) i oporezuju na način propisan 2004. g., s druge strane, propisan nejednak tretman među istom skupinom poreznih obveznika u jednakoj pravnoj situaciji.

Novi Zakon o Inspektoratu rada

03.02.2014.

U petak, 31. siječnja 2014.g. održan je sastanak predstavnika HUP-a s ministrom Mrsićem na kojem su predstavnici HUP-a upoznati s novim Zakonom o inspektoratu rada koji će uskoro stupiti na snagu.

Zakon je izglasan je u Hrvatskom saboru i stupa na snagu osam dana nakon objave u Narodnim novinama (negdje oko sredine veljače).

Predstavnici HUP-a dogovorili su da će stručnjaci Ministarstva rada i mirovinskog sustava za članove HUP-a uskoro održati seminar na kojem bi ih upoznali s novostima koje vezno uz inspekciju iz područja rada i zaštite na radu donosi novi Zakon.

OBAVIJEST PODNOSITELJIMA JOPPD OBRASCA

03.01.2014.

Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama, broj 160/13 objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, koji se usklađuje s Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (objavljeni u Narodnim novinama, broj 125/13 i 148/13). Posebno ističemo da su, između ostalog, izmjene i dopune Pravilnika vezane i uz Obrazac JOPPD, i to:

Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje

02.01.2014.

Izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu (Narodne novine 58/07, 22/13) definirano je priznavanje i vrednovanje volonterskog rada, posebno mladih, kako bi se priznale i vrednovale kompetencije stečene volontiranjem.

Stoga je Zakonom uvedena Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje, kao instrument vrednovanja volontiranja i priznavanja kompetencija, vještina i iskustva stečenih volontiranjem koje će se moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju.

Novi način podnošenja prijava na mirovinsko osiguranje od 1. 1. 2014.

31.12.2013.

Prenosimo tekst Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

Stupanjem na snagu novog Zakona o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“ br. 157/13) i novog Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje („Narodne novine“ br. 159/13), od 1.siječnja 2014. g. za poslodavce, odnosno druge obveznike podnošenja prijave, uvode se dvije bitne novine:

• od 1. siječnja 2014. g. rok za podnošenje prijava/odjava na mirovinsko osiguranje je 24 sata
• obveznici s više od 3 osiguranika dužni su prijave podnositi elektroničkim putem.


Radi usklađivanja s elektroničkim načinom predaje prijava utvrđen je prijelazni rok od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, kako bi obveznici imali dovoljno vremena za registraciju usluge e-prijava te će se u tom periodu prijave moći predavati i u papirnatom obliku na šalterima HZMO-a, dok rok predaje prijava od 24 sata nema prijelazni period i bez iznimke se primjenjuje od 1. siječnja 2014. g.

Obvezna kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom

31.12.2013.

Novi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom donesen je na 10. sjednici Hrvatskog sabora 13. prosinca 2013. G. (89 glasova „za", 11 „protiv").
Zakon je objavljen u Narodnim novinama broj 157/13, na stupit će na snagu 1. siječnja 2014. g., kada će prestati važiti Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 143/2002 i 33/2005).

Između ostaloga, novi zakon propisuje obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom o čemu u ovom tekstu donosimo ključne informacije koji se nalazi u zatvorenom djelu HUP stranica.

PRIJAVA

Prijedlog zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta

30.12.2013.

Hrvatska udruga poslodavaca očitovala se na Prijedlog zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta, a predstavnici HUP-a bili su uključeni u radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga zakona. Novim zakonom pokušavaju se popraviti nedostaci uočeni u prethodnom zakonu kojim su bili propisani kompleksni kriteriji za korištenje potpora.

Prijedlog zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta

30.12.2013.

Hrvatska udruga poslodavaca očitovala se na Prijedlog zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta, a predstavnici HUP-a bili su uključeni u radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga zakona. Novim zakonom pokušavaju se popraviti nedostaci uočeni u prethodnom zakonu kojim su bili propisani kompleksni kriteriji za korištenje potpora.
vrh stranice
vrh stranice