Zakonodavne aktivnosti

Savjetovanje o novoj aplikaciji ePorezne

19.09.2014.

Uz iskazani veliki interes članova u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca i u suradnji s Poreznom upravom održano je savjetovanje na temu: Specifikacije nepovezanih uplata.

Prezentaciju su održali stručnjaci Središnjeg ureda Porezne uprave: Štefica Crvenković iz Službe za porezne evidencije, Gordana Marić iz Službe za poreznu statistiku i izvješćivanje te Ksenija Vugrin,
pomoćnica ravnatelja REGOS-a.

Tijekom interaktivnog predavanja članovima HUP-a predstavljena je nova korisna aplikacija – SNU, a predstavnici Porezne uprave i Regosa odgovarali na brojne upite polaznika.

Najava besplatnog seminara za članove HUP-a : Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta

04.09.2014.

HUP za svoje članove organizira u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje besplatni seminar na kojem će se članovi upoznati s uvjetima i načinima korištenja potpora.

Seminari će biti organizirani u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu i Varaždinu. O točnom vremenu održavanja seminara članovi HUP-a bit ćete na vrijeme obaviješteni.

Zakon objavljen je u Narodnim novinama br. 93 od 30. srpnja 2014.g. i stupio je na snagu 07. kolovoza 2014.g.


VIŠE O ZAKONU

Najava besplatnog seminara za članove HUP-a : novi Zakon o zaštiti na radu

04.09.2014.

Novi Zakon o zaštiti na radu( NN 71/14) stupio je na snagu 20. lipnja 2014.
Prema najavama iz resornog ministarstva, ovih dana očekuje se objava
jednog dijela pravilnika za čije donošenje je nadležan ministar rada i mirovinskog
sustava.

Slijedom toga, za članove HUP-a organizirat ćemo seminare u suradnji s ministarstvom i
Inspektoratoom rada, o čemu će članovi biti na vrijeme obaviješteni. Seminari će biti održani
U Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku i Varaždinu.

Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata

21.08.2014.

Dana 7.8. ove godine stupio je na snagu još jedan važan zakon, Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (Narodne novine 93/14).

Kako se radi o Zakonu koji je bitan za sve one koji u svojim kompanijama imaju sindikate i kolektivno pregovaraju, u prilogu vam dostavljamo pregled izmjena radi jednostavnije snalaženja.

Link na Zakon; http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1875.html

Pregled važnijih izmjena Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata nalazi se na stranicama HUP-a rezerviranima samo za članove HUP-a.

PRIJAVA

Pregled izmjena novog Zakona o radu

14.08.2014.

U Narodnim novinama broj 93 od 30.7.2014. objavljen je novi Zakon o radu koji je stupio na snagu 7. kolovoza 2014. godine.

Na našim dijelu otvorenom samo za članove možete naći prikaz novog Zakona o radu kako biste se lakše snašli u ovim dosta zahtjevnim izmjenama. S obzirom na nomotehniku, mnogi instituti ostali su nedorečeni te vas pozivamo da nam sve svoje nedoumice i pitanja dostavite na e-mail adresu natasa.novakovic@hup.hr

PRIJAVA

Zakon o radu na engleskom jeziku

14.08.2014.

S obzirom da je Zakon o radu od velike važnosti za one koji žele investirati u Republici Hrvatskoj, a isto tako i za one koje kompanije koje posluju na više tržišta, u internom dijelu našega weba možete naći Konačan prijedlog Zakona o radu na engleskom jeziku, u word i pdf obliku.

PRIJAVA

Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta

01.08.2014.

Zakon objavljen je u Narodnim novinama br. 93 od 30. srpnja 2014.g. i stupa na snagu osam dana od objave.
Ukratko iz Zakona:
Potpora za očuvanje radnih mjesta je potpora male vrijednosti, u smislu posebnog propisa, a može biti dodijeljena poslodavcu za radnika kao:
 potpora za skraćivanje punog radnog vremena radnika (u visini razmjernog dijela iznosa plaće za broj radnih sati za koje je radniku skraćeno radno vrijeme, a najviše do iznosa minimalne plaće prema posebnom propisu, može se koristiti najduže dvanaest mjeseci u razdoblju od tri godine, s tim da se ne moraju se koristiti u neprekinutom razdoblju niti u jednakoj visini) ili kao
 potpora za obrazovanje ili osposobljavanje radnika ( dodjeljuje se poslodavcu za radnika, u razdoblju tijekom kojeg radnik ne radi iz opravdanih razloga, u visini novčane pomoći koju nezaposlenoj osobi isplaćuje HZZ tijekom razdoblja provedenog na obrazovanju ili osposobljavanju prema posebnom propisu te naknade nastalih putnih troškova, u trajanju od najduže šest mjeseci.

NOVI ZAKON O ZAŠTITI NA RADU – stupa na snagu 19. lipnja 2014.g.

16.06.2014.

U Narodnim novinama 71/14., objavljen je novi Zakon o zaštiti na radu a stupa na snagu 19. lipnja 2014. 

Novi Zakon o zaštiti na radu ima sličnu strukturu kao i trenutno važeći Zakon o zaštiti na radu donese 1996.g., koji je do sada doživio sedam izmjena.

Novi Zakon uvodi odredbe o osnivanju Zavoda za unaprjeđivanje zaštite na radu koji preuzima dio poslova postojećeg Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, koji će zadržati svoje djelatnosti koje se odnose na zdravstvene aspekte zaštite na radu. Novi Zavod za unaprjeđivanje zaštite na radu bit će koji će u provedbenom smislu biti u okvirima nadležnosti Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, nadležan za praćenje stanja i predlaganje mjera za unapređenje zaštite na radu, i preuzima segment sigurnosti u zaštiti na radu, koji će, između ostaloga, pružati stručnu pomoć u provođenju mjera zaštite na radu i prevenciji nezgoda, ozljeda poslodavcima, a osobito malim i srednjim, kao provedbeno i savjetodavno tijelo.

Jedna od nadležnosti Zavoda je i provođenje postupaka u svezi s osposobljavanjem i certificiranjem pravnih i fizičkih osoba koje sudjeluju u obavljanju poslova zaštite na radu. U tom će smislu taj Zavod provoditi prvostupanjske upravne postupke u svezi s davanjem odobrenja za obavljanje takvih poslova. Posao Zavoda je i uređivanje i obrađivanje svih podataka vezano za zaštitu na radu preko središnjeg centralnog sustava za obradu podataka (tzv. Data Collector), što bi trebalo olakšati posao svim dionicima u području zaštite na radu.

Konačni prijedlog Zakona o zaštiti na radu - Nacrti podzakonskih akata iz područja ZZZNR

01.04.2014.

Nakon što je prošao prvo čitanje u Saboru, predlagatelj je pripremljeni prijedlog konačnog teksta Zakona dostavio socijalnim
partnerima na mišljenje, a paralelno se krenulo i s izradom podzakonskih akata iz tog područja.

Predlagatelj, kao osnovni cilj ovoga zakona navodi smanjenje broja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti,
unaprijeđenije načina izvješćivanja o štetnim događajima na radu uvođenjem središnje evidencije podataka u vezi
sa zaštitom na radu .
vrh stranice
vrh stranice