Zakonodavne aktivnosti

Zakon o računovodstvu – odredbe o jedinstvenom kontnom planu te primjena odredbi novog Zakona

01.10.2015.

Hrvatska udruga poslodavaca ukazala je na potrebu izmjena i dopuna odredbi o jedinstvenom kontnom planu Zakona o računovodstvu (NN 78/2015). Hrvatska udruga poslodavaca ističe kako će navedena promjena odredbi, isključivo iz razloga bolje usporedivosti izvještaja na razini nacionalne ekonomije, znatno povećati troškove poslodavcima u vidu implementacije i održavanja sustava kontnog plana. Prilagodba odredbama o jedinstvenom kontnom planu će za velike poduzetnike prema procjenama trajati čak od 6 do 10 mjeseci, uz visoke materijalne troškove. Nadalje, a vezano uz predmetni zakon, Hrvatska udruga poslodavaca uputila je nadležnom Ministarstvu financija zahtjev za službenom potvrdom o obvezi primjene Zakona o računovodstvu, odnosno potvrde o obvezi izrade izvještaja sukladno odredbama novog Zakona za poslovnu 2015. godinu.

Potpisan novi kolektivni ugovor za graditeljstvo

25.09.2015.

Sindikat graditeljstva Hrvatske, kao reprezentativan sindikat s jedne strane, i HUP - Udruga poslodavaca graditeljstva, s druge strane, sklopili su danas, Kolektivni ugovor za graditeljstvo radi prilagođavanja uvjetima poslovanja za sljedeću godinu te usklađivanja s pojedinim odredbama Zakona o radu i Zakona o zaštiti na radu. Sastavni dio ugovora je Dodatak Kolektivnom ugovoru graditeljstva - upućivanje radnika na rad u inozemstvo. Kolektivni ugovor je sklopljen na neodređeno vrijeme sa obvezom inovacije svake poslovne godine. KUG stupa na snagu danom potpisa a primjenjuje se od 1.listopada 2015. godine . Time se stavlja van snage KUG iz 2001. godine, s ukupno sedam izmjena i dopuna.

Zakon o poticanju ulaganja

14.09.2015.

Hrvatska udruga poslodavaca je kroz pisano očitovanje upućeno predlagaču te izdvojeno mišljenje na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća predložila određene konkretne prijedloge izmjena i dopuna predloženih odredbi Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15). Navedeni zakon koji stupio je na snagu 2. listopada 2015. godine, zamijenio je Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12, 28/13). Neke od poticajnih mjera za investicijske projekte u Republici Hrvatskoj uključuju: porezne poticaje, poticaje za zapošljavanje, potpore za opravdane troškove usavršavanja, itd.

Izmjene i dopune Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca

24.08.2015.

Hrvatska udruga poslodavaca kroz sudjelovanje u radnoj skupini, pisana očitovanja te putem izdvojenog mišljenja na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća izrazila je protivljenje izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (NN 82/15). Hrvatska udruga poslodavaca protivi se odredbama kojima se uvodi institut osiguranja potraživanja radnika u slučaju blokade računa poslodavca. Kompleksan i skup postupak koji zahtjeva koordinaciju više tijela zbog prosječno 1% poslodavaca koji ne isplaćuju plaću, smatramo pogrešnim pristupom rješavanja navedenog problema. Hrvatska udruga poslodavaca zalaže i stavlja se na raspolaganje za provedbu analize kojom bi se detektirali uzroci koji dovode do problema neisplate plaće, odnosno neisplate plaća, a kojom bi se točno detektirali generatori nelikvidnosti, pa tek onda tražila rješenja.

Hrvatska udruga poslodavaca sudjeluje u izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama

19.08.2015.

Hrvatska udruga poslodavaca sudjelovala je u procesu donošenja Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o trošarinama (NN 100/15) koji je stupio na snagu 26. rujna 2015. godine. Članovi Hrvatske udruge poslodavaca sudjelovali su u radnim skupinama te su bili dio granskih radnih sastanaka sa nadležnim predstavnicima ministarstava, čime im je pružena mogućnost ukazati na nedostatke Nacrta izmjena i dopuna Zakona o trošarinama te predložiti određene pozitivne promjene zakonskih odredbi. Inicijativa u vidu izmjena određenih zakonskih odredbi išla je i do saborskih zastupnika u vidu amandmana na Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o trošarinama.

Objavljen Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi

21.07.2015.

Temeljem izmjena i dopuna Općeg poreznog zakona u Narodnim novinama 78/15 od 17. srpnja 2015.g. objavljen je Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi koji stupa na snagu sedmog dana od objave. Tekst Pravilnika možete pronaći na : http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1514.html

Najvažnije iz sadržaja Pravilnika:
vrh stranice
vrh stranice