Zakonodavne aktivnosti

Vodiči kroz predstečajni i stečajni postupak

04.11.2015.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. listopada 2015. donijela Smjernice za restrukturiranje duga poduzetnika izvansudskim sporazumom. Također, Ministarstvo pravosuđa izradilo je Vodič kroz predstečajni postupak i Vodič kroz stečajni postupak.

Neisplata plaće - obveza dostave zahtjeva za prisilnu naplatu Fini

29.10.2015.

U NN br.82/15 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju potraživanja u slučaju stečaja poslodavca. Izmjenama Zakona uvedena je obveza poslodavcu koji do zadnjeg dana u mjesecu nije isplatio plaću odnosno naknadu plaće za prethodni mjesec, da prvog sljedećeg radnog dana FINI dostavi za svakog radnika poimenično dostaviti zahtjev za prisilnu naplatu uz obračun neisplaćene plaće odnosno naknade plaće. Zahtjev i obračun poslodavac je dužan dostaviti za svaki mjesec za koji nije isplatio plaću odnosno naknadu plaće.

Hrvatska udruga poslodavaca sudjeluje u procesu donošenja Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku 2016. godinu

13.10.2015.

Hrvatska udruga poslodavaca kao socijalni partner, a sukladno prikupljenim informacijama svojih članica, aktivno sudjeluje u radnoj skupini za donošenja Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku 2016. godinu. Članice Hrvatske udruge poslodavaca bile su pozvane da dostave svoje potrebe za zapošljavanjem državljana trećih zemalja, a iste će biti predstavljene i argumentirano zastupane u okvirima radne skupine, odnosno u postupku donošenja Odluke. 

Smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva u fokusu projekta Ministarstva gospodarstva i HUP-a

06.10.2015.

Hrvatska udruga poslodavaca, dugogodišnji zagovarač potrebe smanjenja administrativnog opterećenja gospodarstva, kao glavni partner Ministarstva gospodarstva, aktivno ukazuje na konkretna opterećenja kroz projekt provedbe Akcijskog plana smanjenja administrativnog opterećenja gospodarstva. Navedeno smanjenje jedna jedna je od obveza prihvaćenih u okvirima Europskog semestra, definirana Nacionalnim programom reformi 2015., a konkretizirana na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 26. kolovoza 2015. godine u obliku ovog Akcijskog plana. Kao provedbeni alat navedenog smanjenja odabrana je Standard Cost Model (dalje u tekstu: SCM) metodologija, koja se u okviru sustava procjene učinaka propisa koristi u gotovo svim državama članicama Europske unije.

Usporedba radnog zakonodavstva u Hrvatskoj i Mađarskoj – pitanje regionalne konkurentnosti

01.10.2015.

U organizaciji Pravnog fakulteta u Zagrebu te Pravnog fakluteta u Budimpešti, održana je konferencija na temu poredbenog prikaza radnog zakonodavstva u Hrvatskoj i Mađarskoj. U delegaciji Hrvatske, pored cijele katedre za radno i socijalno pravo, sudjelovala je i predstavnica Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Marina Kasunić Peris, pomoćnica ministra, sudac Vrhovnog suda Darko Milković te predstavnica HUP-a, Nataša Novaković savjetnica glavnog direktora za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala.
vrh stranice
vrh stranice