Zakonodavne aktivnosti

Članovima održana prezentacija novog Zakona o računovodstvu

22.01.2016.

Hrvatska udruga poslodavaca organizirala je, za svoje članove besplatnu radionicu o novom Zakonu o računovodstvu. Radionica je realizirana u suradnji s Ministarstvom financija, u ime kojeg su nazočili g Mladen Maraković, voditelj Službe za bankarstvo, osiguranje, platne sustave, financijsko izvještavanje i reviziju i gđa Martina Kostantinov, voditeljica odjela za financijsko izvještavanje, računovodstvo i revizije Ministarstva financija.

Hrvatska udruga poslodavaca u projektu promicanja zdravlja i sigurnosti na radu

14.12.2015.

Prema definiciji Međunarodne organizacije rada nacionalna kultura zaštite zdravlja i sigurnosti na radu je ona u kojoj se pravo na sigurno i zdravo radno mjesto poštuje na svim razinama, gdje nadležna državna tijela, poslodavci i radnici aktivno sudjeluju u stvaranju sigurnog i zdravog radnog okruženja kroz sustav definiranih pravila, odgovornosti i obaveza, a gdje se najveći prioritet daje načelu prevencije.

Održana Radionica – Osiguranje potraživanja radnika u slučaju blokade računa poslodavca

14.12.2015.

Izmjene i dopune Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca propisale su obveze poslodavcu koji do zadnjeg dana u mjesecu ne isplati plaću za prethodni mjesec, da prvog sljedećeg radnog dana za svakog radnika dostavi FINI zahtjev za prisilnu naplatu uz obračun neisplaćene plaće prema posebnom propisu. Ako to ne učini, dolazi do pokretanja postupka po službenoj dužnosti, što može rezultirati pljenidbom sredstava za isplatu plaće s računa poslodavca (rješenjem središnjeg tijela državne uprave nadležnog za nadzor primjene propisa o radu).

08. prosinca 2015. g. stupaju na snagu izmjene i dopune Pravilnika o PDV-u

02.12.2015.

U NN/ 130/2015 objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o PDV-u  navedenim izmjenama porezno priznatim manjkom dobara smatrat će se isporuke hrane bez naknade (doniranje) koje porezni obveznik obavlja u svrhu sprječavanja njenog uništavanja, zaštite okoliša i pomoći krajnjim primateljima sukladno posebnom propisu o doniranju hrane i hrane za životinje, isključivo neprofitnim pravnim osobama koje humanitarnu djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima i registrirane su kao posrednici koji sudjeluju u lancu doniranja hrane, do 2% prihoda odnosno primitaka prethodne godine.

Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavaca - sastanak predstavnika HUP-a s ministrom Mrsićem

01.12.2015.

Dana 30. studenoga 2015., na zahtjev predstavnika HUP-a održan je sastanak s ministrom Mrsićem i predstavnicima svih institucija uključenih u provedbi Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavaca. Sastanku su u ime HUP-a nazočili glavni direktor HUP-a Davor Majetić, predsjednik HUP- Udruge malih i srednjih poduzetnika Petar Lovrić i pravna savjetnica HUP-a Admira Ribičić.

Vlada RH prihvatila inicijativu HUP-a i donosi Uredbu o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu

01.12.2015.

Hrvatska udruga poslodavaca očitovala se na prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu kojom Vlada i formalno prihvaća inicijativu HUP-a za odgodom primjene kontnog plana i jasnije definiranje početka primjene odredbi koje se odnose na obvezu podnošenja izvješća. Tom prilikom HUP je dostavio primjedbe vezane u cilju dodatnog pojašnjenja teksta, odnosno ostavljanja duljeg roka za prilagodbu.

Uredba bi trebala biti usvojena na narednoj telefonskoj sjednici Vlade koja će se održati ovaj tjedan.

Obvezan broj stručnjaka ZNR temeljem Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 112/14, 43/15 i 72/15)

26.11.2015.

Kod poslodavaca koji zapošljavaju od 50 do uključivo 249 radnika, poslove zaštite na radu obavlja najmanje jedan stručnjak zaštite na radu II. stupnja. Iznimno, kod poslodavca koji zapošljava od 50 do uključivo 249 radnika i kod kojeg najmanje 80 posto radnika obavlja isključivo poslove s malim rizicima, poslove zaštite na radu može obavljati stručnjak zaštite na radu I. stupnja (čl.7 Pravilnika).
vrh stranice
vrh stranice