Zakonodavne aktivnosti

Prijedlog Zakona o strateškim investicijskim projektima RH

07.03.2013.

HUP je u siječnju 2013.g zaprimio na očitovanje prvi Prijedlog Zakona o strateškim investicijskim projektima. HUP se na taj Prijedlog zakona očitovao i dao svoje prijedloge i primjedbe te je predlagatelj nakon toga izradio finalni Prijedlog zakona te ga 07. ožujka 2013.g. dostavio ponovno na mišljenje Hrvatskoj udruzi poslodavaca.

Zakon o minimalnoj plaći

04.02.2013.

Trenutno je u saborskoj proceduri novi Zakon o minimalnoj plaći.

Novim zakonom Vlada RH je minimalnu plaću definirala isključivo kao socijalno zaštitni instrument, te je propisala da će kao relevantne statističke podatke za utvrđenje početne razina minimalne plaće uzeti u obzir; podaci o mjesečnom pragu rizika od siromaštva za jednočlano kućanstvo u 2011. godini, broj članova prosječnog kućanstva u Republici Hrvatskoj, omjer ukupnog broja stanovnika u Republici Hrvatskoj i broj aktivnog stanovništva u Republici Hrvatskoj te promjena prosječnog indeksa potrošačkih cijena dobara u 2012. u odnosu na 2011. godinu.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

31.01.2013.

Prijedlog Pravilnika dostavljen je Hrvatskoj udruzi poslodavaca na mišljenje krajem siječnja 2013.g. Pravilnik propisuje stupanje na snagu s 01. travnja 2013.g. Prijedlogom Pravilnika uvodi se novi jedinstveni obrazac prijave poreza na dohodak (JOPPD) čime će se omogućiti efikasnije prikupljanje objedinjenih podataka za potrebe više državnih institucija na jednom mjestu o ostvarenom dohotku fizičkih osoba, o obračunatom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak, te o obvezi doprinosa, što su ih obveznici obračunavanja dužni obračunati i uplatiti i o tome izvijestiti Poreznu upravu.
vrh stranice
vrh stranice