Zakonodavne aktivnosti

Vodič Zakon o radu- za članove HUP-a

18.06.2013.

Poštovani članovi,

Ovaj tjedan u Narodnim novinama biti će objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu. Kako bismo Vam olakšali primjenu novih odredaba, u prilogu Vam dostavljamo vodič u kojem pored obrazloženja svakog članka imate i pročišćeni članak Zakona o radu s naznakom izmjena.

VODIČ ZAKON O RADU nalazi se na stranicama rezerviranim za članove HUP-a.

PRIJAVA

HUP nije bio uključen u postupak donošenja Zakona o PDV-u

06.06.2013.

Postupak promjena u sustavu PDV-a Prijedlogom Zakona o PDV-u sastavni je dio harmonizacije hrvatske porezne regulative s europskom te je pred nama vrlo intenzivno razdoblje prilagodbe brojnim i značajnim promjenama u sustavu PDV-a u relativno kratkom razdoblju.
Imajući na umu obujam i zahtjevnost nužnih promjena te kratko vrijeme prilagodbe, HUP je u nekoliko navrata, od samog početka rada na tekstu Zakona nudio svoju stručnu pomoć, no sa žaljenjem moramo konstatirati da predlagatelj Zakona - Ministarstvo financija nije uvažilo naše prijedloge.
Naime tijekom izrade samog teksta Zakona, a niti poslije toga, predstavnici HUP-a nisu bili uključeni u radnu skupinu, niti je HUP-u kao socijalnom partneru taj Zakon u konačnom obliku dostavljen na mišljenje iako smo uputili niz dopisa i prijedloga prema resornom ministarstvu.

ZAKON O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM – III FAZA ( 01. srpnja 2013.g.)

03.06.2013.

Fiskalizacija od 01. srpnja 2013. – obveza fiskalizacije za posljednju grupu poduzetnika

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom objavljen je u Narodnim novinama br. 133/12. i primjenjuje se od 01. siječnja ove godine.

Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom propisano je tko je obveznik fiskalizacije, tj. od kada za pojedine obveznike fiskalizacije nastupa obveza fiskalizacije te kako je treba provoditi. Početak obveze primjene Zakona za pojedine obveznike išao je u III faze, tako da svi subjekti koji nisu do sada bili obveznici primjene Zakona, postaju to od 01.srpnja.

Upute porezne uprave - Privremena obustava primjene odredbi o oporezivanju dividendi i udjela u dobiti

20.05.2013.

Ustavni sud donio je 3. travnja 2013. godine rješenje kojim se privremeno obustavljaju izvršenja svih pojedinačnih akata i radnji Porezne uprave i drugih adresata vezanih uz naplatu poreza na dohodak svim obveznicima koji su taj dohodak ostvarili na temelju dividendi ili udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu koje su isplaćivane nakon stupanja na snagu ovog Zakona ali su rezultat poslovanja u prijašnjim godinama prije nego što je sporni Zakon stupio na snagu.

Nacrt Pravilnika o trošarinama

12.04.2013.

Hrvatska udruga poslodavaca zaprimila je na očitovanje Nacrt pravilnika o trošarinama, vrlo važan podzakonski akt kojim se podrobnije reguliraju odredbe Zakona o trošarinama ( NN 22/13, 32/13).

Izmjene Zakona o strancima

14.03.2013.

Ministarstvo unutarnjih poslova dostavilo je 13. ožujka 2013.g. na mišljenje Hrvatskoj udruzi poslodavaca Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima s rokom očitovanja do 18. ožujka 2013.g.
vrh stranice
vrh stranice