Zakonodavne aktivnosti

Mjere za poticanje zapošljavanja

12.07.2013.

Na sjednici održanoj dana 6. lipnja 2013. godine godine Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o produženju primjene Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu do 31. prosinca 2013. godine

Produženjem primjene nastavlja se s provođenjem postojećih mjera, uz redefinirane kriterije za olakšano korištenje pojedinih mjera iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.


http://www.hzz.hr/default.aspx?id=9219


Zakon o mirovinskom osiguranju – javna rasprava

10.07.2013.

U tijeku je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka prijedloga Zakona o mirovinskom osiguranju. Savjetovanje traje do 2. kolovoza 2013. g. HUP prikuplja mišljenja svojih članova te će o svom stavu izvijestiti Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.

Održano savjetovanje o izmjenama i dopunama zakonu o radu

08.07.2013.

U organizaciji Ministarstva rada i mirovinskog sustava održano je Savjetovanje o Izmjenama i dopunama Zakona o radu.

Nazočni su ukratko upoznati o najvažnijim izmjenama prve faze izmjena Zakona o radu i to : odredbama o reguliranju radnog vremena, radu na određeno vrijeme, izmjenama odredbi o kolektivnom višku radnika, probnom radu te novom regulacijom rada Agencija za privremeno zapošljavanje.
Nakon prezentacija polaznici su mogli postavljati pitanja na koja su odgovarali predstavnici ministarstva.

Obveza isplate plaće na račun

03.07.2013.


člankom 32. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji je objavljen u Narodnim novinama, br. 79 od 27. lipnja 2013. g. izmijenjen je članak 90. kojim se određuje način isplata pojedinih primitaka pa se tako na tekući račun ili štednu knjižicu, između ostaloga isplaćuju:

- primici po osnovi nesamostalnog rada (čl. 14. Zakona o porezu na dohodak „Narodne novine 177/2004, 73/2008, 80/2010, 114/2011, 22/2012, 144/2012, 43/2013“ - plaća, poduzetnička plaća, primici izaslanih radnika, primici članova predstavničkih i izvršnih tijela za rad u tim tijelima,...)

Pravilnik o PDV-u - Informacija

02.07.2013.

Nakon reagiranja HUP-a vezano uz Pravilnik o PDV-u i odredbu članka 64., održan je sastanak s predstavnicima Porezne uprave na kojem je dogovoreno da će danas tijekom dana Porezna uprava poslati prijedlog za ispravku navedenog članka u smislu toga da će isti ispraviti na način da ZA DJELATNOSTI ZDRAVSTVA, SOCIJALNE SKBI I OBRAZOVANJA NEĆE BITI PROMJENA U SMISLU OPOREZIVANJA USLUGA.

RADNA KNJIŽICA - informacija

28.06.2013.

Poštovani članovi,

Nastavno na pokrenute aktivnosti Hrvatske udruge poslodavaca, a vezano uz postupanje s radnom knjižicom nakon 01. srpnja 2013.g., obratili smo se Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje te Vam prosljeđujemo link na kojem možete pronaći prve informacije koje se odnose na postupanje s radnom knjižicom.

LINK: www.mirovinsko.hr
vrh stranice
vrh stranice