Zakonodavne aktivnosti

Odluka o odobrenju za operatore za povrat poreza pri izvozu - 2017/137/F

Suglasnost ključnih dionika o nužnosti brisanja odredbi o jedinstvenom okvirnom kontnom planu iz Zakona o računovodstvu

09.09.2016.

Kao što smo ranije najavili, HUP je nastavio aktivnosti vezane uz izmjene Zakona o računovodstvu vezano uz odredbe o ukidanju jedinstvenog okvirnog kontnog plana (JOKP) te je 7. rujna 2016. u prostorima Ministarstva financija održan sastanak predstavnika HUP-a sa zamjenikom ministra financija g. Sašom Drezgićem i njegovim suradnicima. Na sastanku je ponovno naglašena potreba ukidanja sporne odredbe o jedinstvenom okvirnom kontnom planu, a koji je Ministarstvo financija već ranije uputilo radnim tijelima Vlade Republike Hrvatske. Obzirom kako Nacrt prijedloga zakona nije prošao zakonom propisanu proceduru donošenja u Hrvatskom saboru, isti će morati biti ponovo upućen u proceduru nakon konstituiranja Hrvatskog sabora.

Objava jedinstvenog okvirnog Kontnog plana - informacija

30.08.2016.

Najnovija događanja vezana uz objavu Odluke o objavljivanju jedinstvenog okvirnog kontnog plana (dalje u tekstu: JOKP) u Narodnim novinama br. 75/2016, a prema kojoj su poduzetnici s 01. siječnjem 2017.g. dužni prilikom evidentiranja poslovnih događaja u svoje poslovne knjige koristiti propisani JOKP, osim poduzetnika čije poslovanje je uređeno posebnim propisima, a kojima kontni plan propisuju nadzorna tijela ovlaštena za nadzor poslovanja tih poduzetnika.

Pripremaju se izmjene Zakona o računovodstvu

10.05.2016.

Kao što smo Vas ranije izvještavali, Hrvatska udruga poslodavaca je, zahvaljujući inicijativi svojih članova, pokrenula aktivnosti i postigla dogovor s Ministarstvom financija vezano uz odgodu početka primjene Zakona o računovodstvu, u dijelu koji se odnosi na jedinstveni okvirni kontni plan( dalje u tekstu : JOKP) te je isto učinjeno Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu ( NN 134/15).

Nakon što je Vlada RH donijela Uredbu kojom je odgođena primjena JOKP-a, predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca imenovani su, na poziv Ministarstva financija, u radnu skupinu za izradu kontnog plana koja djeluje pri Odboru za standarde financijskog izvještavanja i koja je nastavila s radom na donošenju kvalitetnijih odredbih vezanih uz ovaj problem.

Praćenje primjene Zakona o radu

28.01.2016.

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava zatražilo je podatke oko praćenja primjene Zakona o radu za izvještajno razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine.

U nastavku se nalazi upitnik za anketiranje poslodavaca, koji molimo da popunite te da nam tražene podatke dostavite do 15. veljače 2016. godine, na e-mail: dominik.musulin@hup.hr

vrh stranice
vrh stranice