Aktualno

Pročitajte sve o važnijim događanjima i aktivnostima Regionalnog ureda Split i naše Podružnice!

Radionica o Usklađivanju pravilnika o radu

28.01.2015.

Novu sezonu seminara PUME, Regionalni ured Split je započeo sa radionicom o usklađivanju pravilnika o radu. Ova obveza se odnosi na poslodavce koji su dužni imati pravilnik o radu odnosno poslodavce koji zapošljavaju najmanje dvadeset radnika, ukoliko pitanja koja se po zakonu trebaju urediti pravilnikom o radu nisu uređena kolektivnom ugovorom.

Drugo lice invalidnosti

24.12.2014.

Zagovaračka kampanja komunikacijske platforme „Drugo lice invalidnosti“ sredinom prosinca se održala i u Splitu. Projekt provode Mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije – M.U.O.S.I.D. i Udruga za rehabilitaciju i edukaciju VISOKI JABLANI potpomognuti sredstvima EU iz Europskog socijalnog fonda kroz program IPA, Razvoj ljudskih potencijala i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.

Postupak zapošljavanja osoba s invaliditetom

27.11.2014.

HUP Regionalni ured Split u suradnji sa Zavodom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Područnom službom Split je organizirao radionicu na kojoj se govorilo o postupku zapošljavanja osoba s invaliditetom, u okviru Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Novi Zakon o zaštiti na radu

24.11.2014.

Kako bi poslodavci dobili što kvalitetniji uvid u nove propise, HUP Regionalni ured Split je u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava organizirao savjetovanje o novom Zakonu o zaštiti na radu i pratećim pravilnicima kojima je svrha daljnje unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu.

Zakon o zaštiti potrošača u Splitu

10.11.2014.

Novi Zakon o zaštiti potrošača poduzetnicima donosi niz novina, a koje su prije svega rezultat implementacija Direktive 2011/83/EU Europskoga Parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. godine o pravima potrošača, kojima se uređuje prodaja na daljinu i prodaju izvan poslovnih prostorija potrošača, zatim zajedničke odredbe koje se odnose na sve ugovore sklopljene između trgovaca i potrošača, a tiču se obveze informiranja potrošača o robi ili usluzi koju kupuje, ispunjenja ugovora, prijelaza rizika, obveze obavještavanja potrošača i slično.

Održana Izborna Skupština Udruge nautičkog sektora - Novi predsjednik Roko Vuletić

24.10.2014.

Na sajmu Biograd Boat Show, u Kapetanskom klupu Marine Kornati, održana je izborna Skupština Hrvatske udruge poslodavaca Udruge nautičkog sektora. Skupština je izabrala 11 članova Izvršnog odbora u sastavu: Joško Berket, Marine Kaštela d.o.o., Silvano Brečević, , Almi d.o.o., Nevenka Čalić, Navela d.o.o., Neven Čolić, Garmin Hrvatska d.o.o., Braslav Karlić, Fabra Press d.o.o., Mario Knego, Euromarine d.o.o., Dario Marjan, Nautika Centar Nava d.o.o., Romano Pičuljan, Brodogradnja Pičuljan, Nenad Sušanj, AD Brodovi d.d., Roko Vuletić, Roko, NCP – Grupa d.o.o. i Krešimir Žic, Marina Punat d.o.o. Novi Izvršni odbor je za dopredsjednike izabrao Nevenku Čalić i Romana Pičuljana, a novi predsjednik Izvršnog odbora postao je Roko Vuletić.
                                                                                                                           

UHY HB Ekonom otvorio nove urede u Split i proslavio 19 godina rada

16.10.2014.

16. listopada, u Splitu, održan je svečani domjenak i otvaranje novih ureda UHY HB EKONOM d.o.o., najveće revizorske i konzultantske tvrtke u Dalmaciji, vlasnice Helene Budiše, dopredsjednice Izvršnog odbora HUP-a Dalmacije, te Ambasadorice ženskog poduzetništva. Bila je to i proslava 19. obljetnice osnivanja tvrtke koja je uvrštena među 100 najboljih i najuspješnijih društava u svim sektorima od 2008 – 2013. godini u Dalmaciji prema istraživanju „Poslovni uzlet“, Poslovnog dnevnika i Ministarstva poduzetništva i obrta.

Predstavnici Gospodarsko-socijalnih vijeća dalmatinskih županija na zajedničkoj sjednici sa Ministrom Mrsićem

01.10.2014.

Početkom listopada, u Splitu je održana zajednička sjednica županijskih Gospodarsko-socijalnih vijeća iz Dalmacije sa ministrom rada i mirovinskog sustava Mirandom Mrsićem. Na početku sastanka ministar je istaknuo kako je cilj ovog sastanka potaknuti županijska Gospodarsko-socijalna vijeća da intenziviraju svoj rad u cilju poticanja socijalnog dijaloga, kako na nacionalnoj tako i na regionalnoj/lokalnoj razini.

Prezentacija Operativne upute za provedbu Zakona o očuvanju radnih mjesta

24.09.2014.

Hrvatska udruga poslodavaca je u Splitu u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, održala prezentaciju Operativne upute za provedbu Zakona o očuvanju radnih mjesta, gdje su predstavljane potpore za očuvanje radnih mjesta, a koja potpora male vrijednosti može biti dodijeljena poslodavcu za radnika kao potpora za skraćivanje punog radnog vremena ili potpora za obrazovanje ili osposobljavanje radnika
vrh stranice
vrh stranice