24.10.2014.Prezentacija novog Zakona o zaštiti potrošača, Dvorana Hotela Bristol u Opatiji (M.Tita 108), 10:00

24.10.2014.

Novi Zakon o zaštiti potrošača za poduzetnike donosi niz novina, a koje su prije svega rezultat implemetacija EU direktiva (Direktive 2011/83/EU Europskoga Parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. godine o pravima potrošača). Osim što uređuje prodaju na daljinu i prodaju izvan poslovnih prostorija potrošača, ova Direktiva sadrži i zajedničke odredbe koje se odnose na sve ugovore sklopljene između trgovaca i potrošača, a tiču se obveze informiranja potrošača o robi ili usluzi koju kupuje, ispunjenja ugovora, prijelaza rizika, obveze obavještavanja potrošača, dodatnih plaćanja, troškova telefonske komunikacije i slično.

Novim Zakonom o zaštiti potrošača uređeni su i posebni oblici prodaje kojima je zajedničko isticanje dviju cijena i to redovne cijene i cijene važeće tijekom trajanja takvog oblika prodaje, a to se odnosi na sezonsko sniženje, rasprodaju, akcijsku prodaju, prodaju proizvoda s greškom, prodaju proizvoda kojima istječe rok uporabe ali i na sve ostale posebne ponude trgovaca u okviru kojih potrošači mogu kupovati proizvode po nižim cijenama od onih u redovnoj prodaji (primjerice kasnonoćna kupnja, rođendani pojedinih trgovačkih centara).

Također, novinu predstavlja i odredba da u slučajevima kada se radi o javnim uslugama, nije dopušteno pokretanje postupka prisilne naplate osporenih neplaćenih dospjelih novčanih potraživanja do okončanja sudskih ili izvansudskih postupaka trgovca koji pruža javnu uslugu od strane potrošača u istih. Na ovaj način spriječili bi se dodatni troškovi za potrošače.

Novosti koje donosi novi Zakon o zaštiti potrošača prezentirat će predstavnici zakonodavca odnosno predstavnici Ministarstva gospodarstva:
- Vedran Kružić, pomoćnik ministra gospodarstva za Upravu za trgovinu i unutarnje tržište;
- Ismar Avdagić, pomoćnik ministra gospodarstva za Upravu za inspekcijske poslove u gospodarstvu;
- Tomislav Curman, načelnik Sektora za koordinaciju unutarnjeg tržišta, Uprava za trgovinu i unutarnje tržište;
- Vedran Lukman, načelnik Sektora tržišne inspekcije, Uprava za inspekcijske poslove u gospodarstvu;
- Mira Fiket, viši tržišni inspektor - specijalist, Uprava za inspekcijske poslove u gospodarstvu;
- Đema Bartulović, voditeljica Odjela za zaštitu potrošača, Uprava za trgovinu i unutarnje tržište;
- Lino Vojnović, voditelj Odjela zaštite ekonomskih interesa potrošača, Uprava za inspekcijske poslove u gospodarstvu.

Prezentacija je zamišljena kao interaktivno predavanje u kojem će se tijekom izlaganja odgovarati na pitanja poduzetnika sudionika, a predviđeno je trajanje od 3 sata.

Sudjelovanje na prezentaciji je besplatno. Zbog ograničenog broja mjesta, molimo da svoje sudjelovanje prijavite ispunjavanjem prijavnice u prilogu, koju molimo poslati na natali.komen@hup.hr. Prijave su otvorene do 22. listopada odnosno do popune kapaciteta dvorane, uz napomenu da je moguće prijaviti najviše dva predstavnika po tvrtki – članici HUP-a.

Pozivamo Vas da uz svoju prijavu dostavite i pitanja vezana uz nove odredbe Zakona, na koje biste tijekom prezentacije željeli dobiti odgovor.

Tekst Zakona možete pronaći na sljedećem linku:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_41_723.html

PRIJAVNICA

vrh stranice
vrh stranice