22.3.2017. Povezane osobe i novi obrazac PD-IPO, Područni ured Split, Bihaćka 2c, Split, 12:00

22.03.2017.

Poštovani članovi,

Hrvatska udruga poslodavaca Vas poziva na informativnu radionicu

„POVEZANE OSOBE I NOVI OBRAZAC PD-IPO“
U Splitu, 22. ožujka 2017. godine s početkom u 12:00 sati u Dvorani A/III kat
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Split, Bihaćka 2c, Split

Informativna radionica je namijenjena članovima uprave, članovima društva, voditeljima računovodstva i računovođama u malim, srednjim i velikim društvima koji su za razdoblje 2016. godine obvezni Poreznoj upravi do 30.04. predati novi obrazac PD-IPO prema kojemu je porezni obveznik dužan popuniti podatke o transakcijama s povezanim osobama.

S obzirom da su odnosi s povezanim osobama najčešće područje u kojima porezni obveznici ne uvažavaju sve zakonske odredbe te područje u kojima PU najviše zaračunava dodatnih poreznih obveza u poreznim nadzorima, ovim obrascem PU nastoji unaprijed osigurati saznanje o takvim transakcijama.
Stoga je jako važno definirati tko su povezane osobe i koji su zakonski zahtjevi u poslovanju s povezanim osobama.

Predavačica je Ivana Zec, ovlaštena porezna savjetnica i voditeljica odjela računovodstva i savjetovanja u UHY HB EKONOM d.o.o. za reviziju, računovodstvo i porezno savjetovanje, Split.
Ivana ima dugogodišnje iskustvo u poreznom savjetovanju domaćih i stranih klijenata, iskustvo u predavanju poreznih tema u UHY TRENING CENTRU i HGK u organizaciji Komore poreznih savjetnika, te iskustvo voditelja računovodstva domaćih i stranih društava.
UHY HB EKONOM je jedno od vodećih društava za reviziju, računovodstvene usluge, porezno i poslovno savjetovanje u Dalmaciji, osnovano 1995. godine. Ima zaposlene ovlaštene revizore, ovlaštene porezne savjetnike, ovlaštene računovođe i druge stručne savjetnike. Društvo je član međunarodnog udruženja revizorskih i savjetodavnih tvrtki UHY International iz Londona koja ima svoje članice u 99 zemalja. UHY International je rangirana kao 16. najveća internacionalna mreža kompanija koje se bave revizijom, računovodstvom, poreznim i poslovnim savjetovanjem.

Teme koje će obraditi su:
• Povezane osobe prema Općem porezno zakonu
• Povezane osobe prema Zakonu o porezu na dobit
• Transakcije s povezanim osobama (kupnja, prodaja, zajmovi, nefakturirane usluge i kamate, transferne cijene)
• Popunjavanje obrasca PD-IPO

Važno je napomenuti da će obrazac s nelogičnim kretanjima otkriti Poreznoj upravi eventualne nepravilnosti u poslovanju s povezanim osobaama i može biti povod za cjelokupni nazor poreznog obveznika i njegovih povezanih osoba, te se stoga obrascu treba posvetiti izuzetna pažnja.

Trening je besplatan i traje od 12:00 do 13:00

Prijave (navesti ime i prezime te tvrtku) se primaju povratno na e-mail: hup-split@hup.hr do popune mjesta u dvorani, a najkasnije do 20.03.2017.
vrh stranice
vrh stranice