16.4.2013., Carinska politika EU – promjene za Hrvatsku, Zagreb, 14:00

16.04.2013.

Hrvatska udruga poslodavaca u suradnji sa Carinskom upravom organizira interaktivno predavanje mr. sc. Bosiljka Zlopaše, pomoćnika ravnatelja Carinske uprave Sektora za carinski sustav i procedure pod nazivom Carinska politika EU – promjene za Hrvatsku.
Besplatno predavanje za članove HUP-a. Događanje će se održati u Hotelu Panorama, Trg Kresimira Ćosića 9, Zagreb (dvorana Kaptol I). U okviru predavanja govorit će se o carinskom sustavu u primjeni nakon 1. srpnja, posebnostima primjene carinskog sustava nakon pristupanja EU, mjerama carinskog nadzora u prometu roba s trećim zemljama, mjerama carinskog nadzora u prometu roba s ostalim zemljama članicama kao i o kretanju domaćih roba preko koridora Neum nakon pristupanja EU.
Prijave će se prihvaćati do popune kapaciteta dvorane. Zbog ograničenog broja sudionika, na predavanje se mogu prijaviti maksimalno dvije osobe po organizaciji. Za prijavu je dovoljno ispuniti prijavnicu u prilogu i dostaviti je na: hup@hup.hr ili fax: 01/4897-556 do 12. travnja 2013.
Kontakt osobe za dodatne informacije i upite: Sanja Smoljak Katić,tel: 4897 573 sanja.smoljak@hup.hr i Marija Šutina Kujundžić, marija.sutina@hup.hr, tel: 4897 598.

PRIJAVNICA

Link – info o Hotelu
http://www.hotel-panorama-zagreb.hr/vodic-kroz-zagreb
vrh stranice
vrh stranice