15.06.2018. PUMA Seminar: Zakon o radu u praksi; Velika vijećnica Brodsko-posavske županije, Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod, 10:00

15.06.2018.

Na traženje članova HUP-a, HUP Reg. ured Osijek organizira s ciljem što bolje informiranosti poslodavaca o odredbama koje imaju otežanu primjenu u praksi, seminar koji će se održati u petak, 15. lipnja 2018. godine u vremenu od 10 do 12 sati u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije, Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod, na temu: Zakon o radu u praksi.

Bez obzira na donošenje novog Zakona o radu (NN 93/14) u kojem su se, između ostaloga promijenile i odredbe koje reguliraju pitanje godišnjeg odmora ili rad na određeno vrijeme, a u praksi su česti upiti upravo vezano za isto, a osobito na sam izračun i stjecanja prava na godišnji odmor, načini promjene i ugovaranje plaće, razlozi sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme i dr. o čemu će biti i naglasak na savjetovanju, uz prikaz praktičnih primjera.

Kako pravilno otkazati ugovor o radu, često je pitanje poslodavaca, te će naglasak biti na čestim pogreškama koje poslodavci čine prilikom otkazivanja ugovora o radu, uz prikaz sudske prakse za svaku pojedinu vrstu otkaza.

Savjetovanje će obuhvatiti sve potrebne evidencije koje je poslodavac dužan voditi sukladno novom Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 73/17).

Predavač je Ivan Sarić - pravni savjetnik HUP Regionalnog ureda Osijek, a savjetovanje je zamišljeno kao interaktivno predavanje tijekom kojeg ćete moći postavljati pitanja i rješavati nedoumice vezane uz temu savjetovanja.

Prijave su otvorene do četvrtka 14. lipnja 2018. godine do 12 sati.

vrh stranice
vrh stranice