12.07.2013. Obračun PDV-a nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji , Hotel Panorama, 10:00

12.07.2013.

Republika Hrvatska je 1. srpnja 2013. godine postala 28. članicom Europske unije od kada je na snagu stupio i novi Zakon o Porezu na dodanu vrijednost usklađen sa svim zahtjevima EU Direktiva. Redovnim informiranjem o nadolazećim promjenama nastojimo omogućiti hrvatskim poduzetnicima da ostanu, ali i da postanu konkurentni u uvjetima uvećane liberalizacije trgovine robama i uslugama na tržištu Europske unije, kao i na međunarodnom tržištu. Savjetovanje je zamišljeno kao interaktivno predavanje u kojem će se nakon izlaganja gđe Ane Slavulj Pavletić, više upravne savjetnice za PDV, središnjeg ureda Porezne uprave, moći postavljati pitanja.

Neke od tema na savjetovanju:
• Predstavljanje novog zakonodavnog okvira
• Temeljna načela i pojmovi
• Porezni rokovi obračuna i plaćanja
• Porezne evidencije i novi obvezni elementi računa
• Specifičnosti obračuna PDV-a pri stjecanju i isporuci dobara iz/u EU
• Porezni tretman stjecanja/isporuka usluga između poduzetnika obveznika PDV-a u EU

Sudjelovanje na savjetovanju je besplatno. Zbog ograničenog broja mjesta, molimo da svoje sudjelovanje prijavite do srijede 10. srpnja 2013. godine elektronskim putem na: hup@hup.hr ili telefaksom na 01/4897 556.

  • „Zbog ograničenog broja sudionika te velikog interesa za ovu temu grupa za najavljeni termin je popunjena. Uskoro ćemo objaviti još jedan termin za savjetovanje u Zagrebu.“
vrh stranice
vrh stranice