08. prosinca 2015. g. stupaju na snagu izmjene i dopune Pravilnika o PDV-u

02.12.2015.

U NN/ 130/2015 objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o PDV-u  navedenim izmjenama porezno priznatim manjkom dobara smatrat će se isporuke hrane bez naknade (doniranje) koje porezni obveznik obavlja u svrhu sprječavanja njenog uništavanja, zaštite okoliša i pomoći krajnjim primateljima sukladno posebnom propisu o doniranju hrane i hrane za životinje, isključivo neprofitnim pravnim osobama koje humanitarnu djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima i registrirane su kao posrednici koji sudjeluju u lancu doniranja hrane, do 2% prihoda odnosno primitaka prethodne godine.
Za obračun vrijednosti isporuka koje se smatraju porezno priznatim manjkom uzima se nabavna vrijednost takve hrane (bez PDV-a). Porezni obveznici koji obavljaju donacije hrane, a nisu poslovali u prethodnoj godini obvezni su u posljednjem razdoblju oporezivanja tekuće godine izvršiti ispravak ako su prešli 2% prihoda te godine.

Nadalje, dodana je odredba prema kojoj se kod financijskog leasinga razlike koje nastaju nakon isporuke dobara, a zbog promjene tečaja uslijed primjene ugovorene valutne klauzule vežu uz uslugu financiranja (kamatu) i oslobođene su PDV-a.

Pravilnik o izmjenama i dopuna Pravilnika o PDV-u možete pronaći na linku http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx
vrh stranice
vrh stranice