Zaštita na radu

NAŠI PARTNERI

                                     
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja                   Zavod za unapređivanje zaštite na radu
i sigurnost na radu

24.10.2016.

Holistički pristup: Bolja prevencija tijekom čitavog radnog vijeka

Bila je tema seminara namijenjenog socijalnim partnerima za koju se u utorak 24. listopada o. g. tražilo mjesto više u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije u Osijeku. U sklopu teme predstavljena je kampanja Zdrava mjesta rada za sve uzraste Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA) i najavljena kampanja STOP ozljedama na radu koju će tijekom idućeg dvogodišnjeg razdoblja provoditi Zavod za unapređivanje zaštite na radu. 

24.10.2016.

Obavljanje poslova stručnjaka zaštite na radu za srednje velika poduzeća - mišljenje Inspektorata rada

Hrvatska udruga poslodavaca na inicijativu članova zatražila je službeno mišljenje Inspektorata rada vezano uz postupanje inspektora rada pri provedbi propisa o ugovaranju obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca koji zapošljava 50 do uključivo 249 radnika, a posebno na okolnosti naziva mjesta rada stručnjaka zaštite na radu.

12.10.2016.

Seminar-radionica Sigurnost i zaštita zdravlja na radu – zajednički interes poslodavaca i sindikata

Seminar-radionica Sigurnost i zaštita zdravlja na radu – zajednički interes poslodavaca i sindikata u organizaciji Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, a uz potporu Europske agencije za zaštitu na radu (EU OSHA) održan je 11. listopada pred stotinjak predstavnika poslodavaca i sindikata u dvorani Hrvatske udruge poslodavaca u Zagrebu. Seminaru su prisustvovali Bruno Thiébaud, menadžer za komunikaciju Europske agencije za zaštitu na radu, Vesna Torbarina, ambasadorica EU-OSHA-e, te predstavnici Ministarstva rada i mirovinskoga sustava Jere Gašperov, načelnik Sektora za zaštitu na radu i upravne poslove i Zdravko Muratti, voditelj Službe za zaštitu na radu koji je ujedno i kontakt EU-OSHA nacionalne središnjice.

05.10.2016.

Besplatan alat za procjenu rizika na mjestu rada – OIRA

U Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, 5. listopada 2016. godine prezentiran je interaktivni on-line alata za izradu procjene rizika za mjesta rada (OiRA). Europska agencija za zaštitu na radu (EU OSHA) razvila je navedeni internetski alat OiRA za procjenu rizika čime se omogućava mikro i malim poslodavcima da na jednostavan način primjene postupni proces procjene rizika počevši od prepoznavanja i ocjenjivanja rizika na mjestu rada preko donošenja odluka i provedbe preventivnih aktivnosti do praćenja i izvješćivanja.

26.07.2016.

HUP i Zavod za unapređivanje zaštite na radu potpisali Sporazum o dodjeli Nagrada za novinarski rad u području zaštite na radu

S ciljem poticanja cjelovitog i kontinuiranog informiranja, edukacije i osvješćivanja javnosti te unaprjeđenja razvoja kulture zaštite na radu, Zavod za unapređivanje zaštite na radu u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca pokrenuo je godišnju Novinarsku nagradu u području zaštite na radu. Osnovni cilj je potaknuti redakcije i autore da redovito i na objektivan način ukazuju na stanje i postignuća u području zaštite na radu budući su život, zdravlje i očuvanje radne sposobnosti radnika vrednote od posebnog društvenog interesa.