Vijesti

14.06.2017.

CMR-SDR Protokol 1978 za Hrvatsku: Od 1.5.2017. novi okvir odgovornosti cestovnog prijevoznika za robu

Hrvatsko društvo za transportno pravo i Hrvatska udruga poslodavaca, 13.6.2017.g. organizirali su u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca u Zagrebu tribinu na temu primjene CMR-SDR Protokola 1978 u Hrvatskoj.  

14.06.2017.

LIDIJA HORVATIĆ izabrana za članicu Upravnog tijela Međunarodne organizacije rada (ILO) i članicu Upravnog odbora Međunarodne organizacije poslodavaca (IOE)

Na 106. sjednici Međunarodne konferencije rada (ILO)  koja se održava u Ženevi, u razdoblju od 5. do 16. lipnja 2017., Lidija Horvatić, direktorica politika EU i međunarodnih poslova Hrvatske udruge poslodavaca izabrana je za poslodavačkog člana Upravnog tijela (Governing Body) Međunarodne organizacije rada (ILO), a za razdoblje 2017. – 2020.

13.06.2017.

Održano savjetovanje - Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka

Zagreb, 13. lipnja 2017. - Danas je organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca, Agencije za zaštitu osobnih podataka te u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija i Udrugom gradova održano savjetovanje „Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka“.

09.06.2017.

9.6.2017. 8. KONTROLING KONFERENCIJA : Instrumenti kontrolinga, Hotel Westin, Isidora Kršnjavoga 1, 9:00

Poštovani članovi,

kontroling je funkcija menadžmenta koja potpomaže bolje poslovanje i bolje odlučivanje. Kontroling u poslovanju pomaže da se posluje efektivno („činjenje pravih stvari“) i efikasno („da se stvari rade na pravi način“). Korištenjem stateških i operativnih instrumenata kontrolinga navedeno je moguće i postići.

08.06.2017.

Održan seminar o Drugom europskom istraživanju poduzeća o novim rizicima i rizicima u nastajanju – ESENER-2

Nakon seminara održanog u Varaždinu i Rijeci, predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu predstavili su rezultate Drugog europskog istraživanja poduzeća o novim rizicima i rizicima u nastajanju (ESENER-2) na seminaru u Zagrebu 6. lipnja 2017. I ovaj seminar održan je uz potporu Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA), a namijenjen je socijalnim partnerima - predstavnicima sindikata i poslodavaca. Prikazani su rezultati samog istraživanja, a sudionici su imali priliku upoznati on-line interaktivno sučelje ESENER-2, te izabrati teme istraživanja koje su onda opširnije i pobliže predstavljene. Svrha seminara je pružanje pomoći u stvaranju sigurnih mjesta rada i primjena učinkovitijih rješavanje u odnosu na postojeće rizike te rizike u nastajanju.