Vijesti

27.12.2012.

HUP u Vijeću za prehrambenu industriju ministarstva poljoprivrede

S ciljem praćenja stanja prehrambeno-prerađivačke industrije, predlaganja mjera radi povećanja konkurentnosti, proizvodnje i prodaje te poduzimanje konkretnih inicijativa za jačanje tržišne pozicije industrije, ministar Jakovina imenovao je Vijeće za prehrambenu industriju sastavljeno od predstavnika najvećih prehrambenih kompanija, HUP-a, HGK, Ekonomskog instituta i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

19.12.2012.

HUP i Državni ured za trgovinsku politiku

Hrvatska udruga poslodavaca u suradnji s Državnim uredom za trgovinsku politiku organizala je seminar na temu „Trgovinska politika Europske Unije“. Denis Čajo, predstojnik Državnog ureda za trgovinsku politiku govorio je o ulozi i odgovornosti nacionalnih tijela i tijela EU u trgovinskoj politici, što hrvatskim gospodarstvenicima donosi pristupanje EU, uvjetima izvoza na treća tržišta, porijeklu roba, zaštitnim mjerama, ugovorima o slobodnoj trgovini, tarifnim suspenzijama i kvotama na zajedničkom tržištu EU.

19.12.2012.

Vijeće članova HUP-a: Ministar Mrsić najavio izmjene zakona o radu

Na 41. sastanku Vijeća članova HUP-a na kojem je gostovao Mirando Mrsić, ministar rada i mirovinskog sustava raspravljalo se o izmjenama radno-socijalne legislative i nužnosti uređivanja odnosa na tržištu rada.
Ministar Mrsić najavio je kako će unutar mjesec dana Vlada sazvati poslodavce i sindikate s ciljem postizanja konsenzusa oko interesnih pitanja u pogledu fleksibilizacije radnog zakonodavstva, no ukoliko do dogovora poslodavaca i sindikata ne dođe, Vlada će preuzeti odgovornost oko izmjena. Jedan od glavnih prigovora međunarodnih institucija Hrvatskoj je visoka razina rigidnosti tržišta rada i radno-socijalne legislative i zbog toga su izmjene ZOR-a nužne. Izmjene ZOR-a pridonijele bi poboljšanju poduzetničke i ulagačke klime.

18.12.2012.

Emmanuel Julien iz Medef-a o socijalnom zakonodavstvu EU

Hrvatska udruga poslodavaca je organizirala drugo u nizu predavanja koja pripadaju novom edukativnom ciklusu – „Novim znanjima i novim iskustvima bliže EU“. Predavač je ovaj puta bio Emmanuel Julien, iz francuske konfederacije poslodavaca – MEDEF-a. MEDEF je reprezentativna i najveća konfederacija poslodavaca u Francuskoj koja kolektivno pregovara s vladom i sindikatima te lobira za interese francuskih poduzetnika na svim razinama. U njezinom je članstvu 85 sektoralnih i 155 lokalnih udruga.

18.12.2012.

HUP TREND Prosinac 2012.

U prilogu se nalazi HUP trend s pregledom glavnih trendova u gospodarstvu u prosincu 2012. godine. U okviru publikacije možete pronaći informacije o ekonomskoj situaciji, životnom standardu i raspoloženju potrošača, trendu na tržištu rada, financijskom tržištu i vanjskoj trgovini.

HUP TREND