Vijesti

09.01.2013.

HUP na sastanku s ministrima Grčićem i Ostojićem

Na inicijativu Hrvatske udruge poslodavaca s ciljem stabilizacije zdravstvenog sustava, iskorištavanja postojećih kapaciteta i pokretanja investicija u zdravstvu, predstavnici zdravstvenih udruga HUP-a sastali su se s Brankom Grčićem, potpredsjednikom Vlade i ministrom regionalnog razvoja i fondova EU i Rajkom Ostojićem, ministrom zdravlja.

Ivica Mudrinić, predsjednik HUP-a, naglasio je kako zdravstvena industrija ima ogroman potencijal i može se i treba uklopiti u strateške projekte Vlade RH i Ministarstva zdravlja. Također navodi privatnu inicijativu u zdravstvu kao važnu u upravljanju investicijama i u podršci svojim kapacitetima javnom sektoru. Privatni zdravstveni sustav komplementaran je javnom sektoru naglašava g. Mudrinić.

28.12.2012.

HUP- Udruga malih i srednjih poduzetnika u projektu EU pegase „Socijalni dijalog za msp“: socijalni dijalog podupire socijalni mir

Završetak projekta „Socijalni dijalog za malo i srednje poduzetništvo“ za većinu sudionika projekta PEGASE označava tek početak u razvoju socijalnog dijaloga, a ne kraj. Od malih i srednjih poduzeća zbog poteškoća u području nacionalnog dijaloga zahtjeva se intenzivniji angažman prilikom donošenja politika kojima se regulira njihovo poslovanje.
Kako zemlje članice EU imaju različite pravne i socijalne okvire koji definiraju sudjelovanje malih tvrtki u socijalnom dijalogu, praktični savjeti za socijalni dijalog u određenim zemljama članicama te usmjerene informacije i komunikacijski alati i ciljani podaci o aktivnostima i funkcioniranju Europskog socijalnog dijalog bili su od izuzetnog značaja za sudionike projekta. U okviru projekta sudionici su imali priliku za izravno uključivanje u UEAPME-ov rad na Europskom socijalnom dijalogu.

27.12.2012.

HUP u Vijeću za prehrambenu industriju ministarstva poljoprivrede

S ciljem praćenja stanja prehrambeno-prerađivačke industrije, predlaganja mjera radi povećanja konkurentnosti, proizvodnje i prodaje te poduzimanje konkretnih inicijativa za jačanje tržišne pozicije industrije, ministar Jakovina imenovao je Vijeće za prehrambenu industriju sastavljeno od predstavnika najvećih prehrambenih kompanija, HUP-a, HGK, Ekonomskog instituta i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

19.12.2012.

HUP i Državni ured za trgovinsku politiku

Hrvatska udruga poslodavaca u suradnji s Državnim uredom za trgovinsku politiku organizala je seminar na temu „Trgovinska politika Europske Unije“. Denis Čajo, predstojnik Državnog ureda za trgovinsku politiku govorio je o ulozi i odgovornosti nacionalnih tijela i tijela EU u trgovinskoj politici, što hrvatskim gospodarstvenicima donosi pristupanje EU, uvjetima izvoza na treća tržišta, porijeklu roba, zaštitnim mjerama, ugovorima o slobodnoj trgovini, tarifnim suspenzijama i kvotama na zajedničkom tržištu EU.

19.12.2012.

Vijeće članova HUP-a: Ministar Mrsić najavio izmjene zakona o radu

Na 41. sastanku Vijeća članova HUP-a na kojem je gostovao Mirando Mrsić, ministar rada i mirovinskog sustava raspravljalo se o izmjenama radno-socijalne legislative i nužnosti uređivanja odnosa na tržištu rada.
Ministar Mrsić najavio je kako će unutar mjesec dana Vlada sazvati poslodavce i sindikate s ciljem postizanja konsenzusa oko interesnih pitanja u pogledu fleksibilizacije radnog zakonodavstva, no ukoliko do dogovora poslodavaca i sindikata ne dođe, Vlada će preuzeti odgovornost oko izmjena. Jedan od glavnih prigovora međunarodnih institucija Hrvatskoj je visoka razina rigidnosti tržišta rada i radno-socijalne legislative i zbog toga su izmjene ZOR-a nužne. Izmjene ZOR-a pridonijele bi poboljšanju poduzetničke i ulagačke klime.