Vijesti

16.04.2013.

Carinska politika EU – promjene za Hrvatsku

Hrvatska udruga poslodavaca u suradnji sa Carinskom upravom organizirala je seminar na temu „Carinska politika EU – promjene za Hrvatsku“. Mr.sc. Bosiljko Zlopaša, pomoćnik ravnatelja Carinske uprave, Sektora za carinski sustav i procedure, sudionicima seminara predstavio je carinski sustav primjenjiv u RH nakon 1 . srpnja te posebnosti primjene carinskog sustava nakon pristupanja EU. 

15.04.2013.

IV. ProInvest u Rijeci: Prezentacije ključnih mjera za poticanje investicija i restrukturiranje gospodarstva

U okviru ProInvesta - programa prezentacije koraka koje Vlada poduzima pri pokretanju investicijskog ciklusa i restrukturiranju gospodarstva ministri i Vlade RH, 15. travnja u Rijeci upoznat će poduzetnike i predstavnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s prilagodbama zakona radi otklanjanja prepreka za što jednostavniju i efikasniju provedbu investicijskih projekata. Investicije u javnom i privatnom sektoru, uz iscrpnije korištenje novca iz EU fondova ključ su za oporavak hrvatskoga gospodarstva. Pokretanjem novog investicijskoga ciklusa, Vlada RH očekuje preokret negativnih trendova, djeluje na stvaranju pozitivne ulagačke klime, poboljšanju likvidnosti u gospodarstvu, jačanju konkurentnosti i povratku poslovnog optimizma.

12.04.2013.

Hrvatska ICT industrija dinamična je grana koja ima dobar potencijal za daljnji rast

U sklopu Nacionalnog ICT tjedna održan je okrugli stol u organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) pod nazivom „ePoslovanje – prilika za hrvatsko gospodarstvo“. Na okruglom stolu govorilo se potencijalu hrvatske ICT industrije, kao dinamične industrijske grane s mogućnošću rasta u budućnosti. Hrvatska uskoro ulazu u Europsku uniju u kojoj će do 2015. Godine nedostajati 900.000 informatičara. Ulaskom u EU bi će pojačana i fluktuacija kadra, mnogi će potražiti zaposlenje van granica. Stručnjaci smatraju kako bi domaća ICT industrija mogla ostvariti znatno bolje rezultate te brži rast uz strateško opredjeljenje zemlje da se poduzmu značajniji koraci u njenom razvoju, poveća broj stručnog kadra te primijeni strukturirani pristup i podrška njenom daljnjem plasmanu na izvozna tržišta.

12.04.2013.

„IT rješenja – podrška upravljanju ljudskim potencijalima“

Unaprjeđenje sustava upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj upravi, s naglaskom na sustav upravljanja radnim učinkom u funkciji realizacije organizacijskih ciljeva bila je tema Okruglog stola održanog u organizaciji Ministarstva uprave i HR4HR-Centra izvrsnosti upravljanja ljudskim resursima, koji djeluje pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca.

Davor Majetić, glavni direktor HUP-a istaknuo je kako je ulaganje u ljudske resurse ključno ulaganje radi osiguravanja konkurentnosti na tržištu. U smjeru poboljšanja učinkovitosti zaposlenih u državnom sektoru, upravljanje ljudskim potencijalima je ključ efikasne i transparentne države. Upravljanje ljudskim potencijalima, osobito u velikim sustavima ima nezamjenjivu ulogu. U tom smislu poslovna zajednica može ponuditi IT-sustave upravljanja ljudskim resursima državnom sektoru kao partner u realizaciji upravljanja ljudskim potencijalima, zaključio je Majetić.

10.04.2013.

Rješenje Ustavnog suda RH o Prijedlogu za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak s Ustavom RH HUP-a

Hrvatska udruga poslodavaca podnijela je 11. rujna Ustavnom sudu Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak s Ustavom RH.

Prema mišljenju poslodavaca, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na
dohodak koji je stupio na snagu 1. ožujka 2012. godine, nije sukladan s Ustavom RH u
formalnom i materijalnom smislu. Donošenjem ovog Zakona došlo je do povrede
instituta zabrane retroaktivnosti, kao i drugih prava i vrednota zajamčenih Ustavom RH.