Tumačenja

U slučaju nejasnoća u tumačenju pojedinih odredbi važećeg Kolektivnog ugovora za graditeljstvo, tumači ga Komisija za tumačenje  koja se sastoji od 3 člana sa strane poslodavaca i 3 sa strane sindikata ( Članak 89 važećeg KUGa).
Tumačenja zajedničke komisije za  tumačenje Kolektivnog ugovora za graditeljstvo možete naći na mrežnim stranicama Sidnikata graditeljstva Hrvatske.