Statut


Statut HUP UPGa jest osnovni dokument koji uređuje djelovanje granske udruge.