Program rada

Polazeći od važnosti mineralnih sirovina za razvoj ukupnog gospodarstva Republike Hrvatske, cijeneći potencijale proizvođača i potrebe tržišta te uvažavajući cjelokupnu problematiku sektora, Udruga industrije nemetala, građevinskog materijala i rudarstva Hrvatske određuje niže navedene strateške smjernice djelovanja.
Opredjeljenje Udruge jest dugoročno planiranje u cilju stvaranja na duži rok predvidivog i poticajnog poslovnog okruženja kao podloge za stabilan gospodarski rast, socijalnu ravnotežu i održivi razvoj.

PROGRAMSKI PRIORITETI 2015.
1. pozicioniranje Udruge kao ravnopravnog partnera zakonodavcu u procesu pripreme i izrade zakonske regulative, osobito radi uskladbe domaće s pravnom regulativnom EU
2. jača suradnja i utjecaj na relevantna tijela državne vlasti te djelovanje kroz Gospodarsko-socijalno vijeće
3. promicanje načela održivog razvoja s naglaskom na ostvarenju gospodarskog rasta uz postizanje kvalitete društvenog života i trajno očuvanje okoliša
4. uspostavljanje suradnje i strateškog partnerstva sa strukovnim udrugama i stručnjacima iz područja od interesa
Udruga industrije nemetala, građevinskog materijala i rudarstva će djelovanje u 2015. godini usmjeriti na poboljšanje uvjete poslovanja članova kroz izmjenu zakonskog okvira te na smanjenje administrativnih prepreka i troškova poslovanja.

Komunikacija će posebice biti usmjerena prema Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu gospodarstva, Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, Ministarstvu poduzetništva i obrta, Ministarstvu financija i Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom. K tome, Udruga će interese članova promicati kroz Gospodarsko-socijalno vijeće, a prema javnosti putem medija.

Radi transparentnosti spram struke i društva u cjelini te promicanja načela održivog razvoja, društveno odgovornog poslovanja i etičnosti, Udruga će nastaviti s izradom Kodeksa odgovornog poslovanja (Code of Conduct) u koji bi se inkorporirali standardi i vrijednosti koje Udruga promiče te kako bi promicala kvalitetu članova kakvoj Udruga teži, u cilju unaprjeđenja imidža djelatnosti. Društveno odgovornim poslovanjem i ulaganjima članovi Udruge u okruženju u kojem djeluju osiguravaju održiv razvoj, dodane vrijednosti te kvalitetan suživot i suradnju s lokalnom zajednicom, uz očuvanje okoliša. Udruga kroz HUP - Global Compact Hrvatska promiče načela održivog razvoja.

Udruga kontinuirano promiče cjeloživotno učenje te uskladbu propisa i obrazovnog sustava prema potrebama tržišta rada.
 
Partnerstvo s granskim Sindikatom graditeljstva Hrvatske te Samostalnim sindikatom radnika u djelatnostima energetike, kemije i nemetala Hrvatske zasnovano na zajedničkoj platformi o pitanju CO2 u okolnostima krize, smanjenog plasmana, loše naplate, nekvalitetnih rudarskih propisa, neefikasnog sustava državne administracije i upravljanja državnom imovinom, Udruga će snažiti u cilju očuvanja zaposlenosti i investicija kroz zajednički nastup po ključnim pitanjima za opstanak i razvoj sektora.

Udruga će oko stručnih pitanja nastaviti intenzivnu suradnju s g.i.u. PROMINS, Udrugom hrvatskih rudarskih inženjera, Hrvatskom udrugom naftnih inženjera i geologa, Hrvatskom obrtničkom komorom, Hrvatskom gospodarskom komorom, g.i.u. Croatia Cement i Hrvatskom udrugom proizvođača toplinsko-fasadnih sustava te jačati svoje članstvo.

ZAKLJUČAK
Na dnevnoj bazi Udruga je servis članovima, kako po zajedničkim inicijativama, tako i po pojedinačnim upitima za asistenciju.

Putem lobističkih aktivnosti, partnerstvima s europskim strukovnim udruženjima i razmjenom dobre prakse, Udruga će i u 2015. godini biti aktivni sudionik relevantnih kretanja.