Program rada

U cilju pokretanja novog investicijskog ciklusa i realizacije planiranih investicija, Udruga developera usmjerena je na stvaranje pravne sigurnosti i poticajnog okruženja kao osnovnih pretpostavki rasta i razvoja.

PROGRAMSKI PRIORITETI 2015.

Udruga developera aktivnosti će u 2015. godini usmjeriti na poboljšanje uvjeta poslovanja članova te na smanjenje administrativnih prepreka i troškova poslovanja putem sudjelovanja u izradi zakonske regulative, uz naglasak na mjere i aktivnosti bitne za poticanje investicija:

  • Pravna sigurnost
  • Izrada kvalitetnijih i razvojnih propisa
  • Sređivanje zemljišnih knjiga
  • Porezno rasterećenje ulaganja
  • Smanjenje neporeznih nameta
  • Uklanjanje barijera na lokalnoj razini
  • Lakši pristup kapitalu i jačanje tržišta alternativnog kapitala
  • Porezni tretman investicija i tvrtki koje se bave investicijama
  • Veća otvorenost Vlade i ministarstava problemima struke.

Udruga će nastaviti s ranije započetim aktivnostima, posebice aktivnostima u cilju redefiniranja komunalnog doprinosa kako bi se prebacivanjem obaveza po doprinosima u fazu komercijalizacije odnosno prihodovanja iz nekretnine olakšalo započinjanje investicije. Nužno je unificirati visinu komunalnog doprinosa za nove i stare zgrade koje su energetski učinkovite, poticati gradnju energetski učinkovitijih zgrada, a ne kažnjavati ih većim komunalnim doprinosom.

Za ruševne zgrade koje nisu u uporabi ne treba tražiti izdavanje energetskog certifikata koji je tad samo namet, a nema svrhe za prodaju. Vrijeme važenja energetskog certifikata je ograničeno na 10 godina, što je bespredmetno ako u međuvremenu nisu rađene poboljšice.

Predlaže se upis objekta u zemljišne knjige kao uvjet prava naplate doprinosa - država i JLS-ovi koji su u 70% slučajeva doveli do stanja da je velik dio nekretnina u vanknjižnom vlasništvu zbog niza neprovedenih statusnih promjena, parcelacija, rješenja o eksproprijacijama i sl. ne prihvaćaju aktivnu ulogu u rješavanju ove situacije te nije moguće financiranje projekta zbog nemogućnosti upisa hipoteke. Upis u zemljišne knjige kao uvjet za naplatu doprinosa motivirao bi državu i JLS na uključivanje i brže rješavanje upisa.

Udruga će prioritete realizirati djelovanjem putem ustaljenih kanala komunikacije prema institucijama vlasti, javnosti, članstvu i drugim dionicima, uz doziranu medijsku prisutnost radi postizanja optimalnih učinaka. K tome, Udruga će interese članova promicati kroz Gospodarsko-socijalno vijeće.

ZAKLJUČAK
 
Putem lobističkih aktivnosti, partnerstvima sa strukovnim udruženjima te razmjenom dobre prakse, Udruga će i u 2015. godini biti aktivni sudionik relevantnih kretanja.

Na dnevnoj bazi Udruga je servis članovima, kako po zajedničkim inicijativama, tako i po pojedinačnim upitima za asistenciju.