Partneri

HUP Udruga ugostiteljstva i turizma surađuje s partnerima temeljem međusobno potpisanih Ugovora o suradnji na dvije razine:
a) sa srodnim strukovnim udrugama - kolektivnim pridruženim članovima HUP-a i
b) sa sindikatima temeljem Sporazuma o socijalnom vijeću za turizam

Kolektivni pridruženi članovi HUP-a:

Socijalni partneri:

HGK Sektor za turizam - kroz sudjelovanje UUT u radu Turističko-poslovnog vijeća.

HOK Ceh ugostitelja