Općenito

Hrvatska udruga poslodavaca (dalje u tekstu: HUP) svojim članovima nudi informacije o aktualnim zakonodavnim aktivnostima kao i mogućnost aktivnog sudjelovanja u zakonodavnim procesima putem pisanih očitovanja, odnosno dopisa te neposrednim sudjelovanjem predstavnika HUP-a u radnim skupinama, odnosno organiziranjem sastanaka s nadležnim tijelima. Tako se članicama HUP-a, uz podršku i posredovanjem stručne službe HUP-a, omogućuje zastupanje i ostvarenje kolektivnih interesa.

Vezano uz česte promjene zakona i podzakonskih akata u Republici Hrvatskoj, prepoznata je potreba za dodatnom edukacijom, pa je tako članovima HUP-a osigurano i pravo na besplatne seminare na temu novih, aktualnih propisa. Besplatni seminari uz renomirane predavače iz nadležnih tijela održavaju se i do nekoliko puta godišnje.

Nadalje, HUP svojim članovima nudi stručnu podršku, neposredno sudjelovanje i savjetovanje u postupcima kolektivnog pregovaranja te pruža podršku u slučaju industrijskih akcija. Osim toga, djelokrug pravnih usluga HUP-a uključuje i pravnu pomoć, tj. savjetovanje u području radnog zakonodavstva te pomoć u pronalaženju odgovora i iz drugih područja prava.

Pogodnost članstva u HUP-u očituje se i u omogućavanju pristupa usluzi besplatnog mirenja u Centru za mirenje Hrvatske udruge poslodavaca, što znači da članice HUP-a u okviru plaćene članarine dobivaju i oslobođenje od upisne takse te administrativnih troškova mirenja u Centru za mirenje Hrvatske udruge poslodavaca. Iako navedeno oslobođenje troškova ne oslobađa stranke od naknade izmiritelju te naknade ostalih troškova postupka (npr. nagrade i moguće troškove vještačenja), smatra se dodatnom pogodnosti članstva u HUP-u koje pod okriljem centra pruža mogućnosti dobrovoljnog, neformalnog i povjerljivog postupka za mirno rješavanje sporova.

Članstvo u HUP-u također pruža mogućnost aktivnog participiranja u svim lokalnim (regionalnim) Gospodarsko-socijalnim vijećima, gdje članovi mogu izravno utjecati na poboljšanje uvjeta svog poslovanja na lokalnoj, odnosno regionalnoj razini. Više informacija o Gospodarsko-socijalnom vijeću, odnosno sjednicama te aktivnostima HUP-a i ostalim informacijama vezanima u Gospodarsko-socijalno vijeće provjerite na službenim stranicama Gospodarsko-socijalnog vijeća.

16.06.2016.

Obavijest o jednostavnijem postupku prijave obveznika uplate na mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Poslovnim subjektima olakšan je postupak pokretanja poslovanja. Ministarstvo gospodarstva dio je međuresorne inicijative za pojednostavljenje i digitalizaciju pokretanja poslovanja. Dio je to paketa za reformu poslovne klime s ciljem administrativnog rasterećenja gospodarstva, a sukladno EU Strategiji za unutarnje tržište prema kojoj cijeli proces pokretanja poslovanja mora biti vrlo jednostavan i elektronički dostupan.

Stoga su Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje kroz sustav razmjene i preuzimanja podataka razvili integrirani elektronički postupak prijave obveznika uplate na mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Više se ne treba ići na oba zavoda, a sve se može elektronički obaviti, čime se poslodavcima štedi vrijeme i novac.

Integrirani elektronički postupak sadrži sljedeće korake:
1. podnošenje prijave za obveznika doprinosa u HZMO
2. prosljeđivanje podataka elektroničkim putem od HZMO u HZZO
3. automatska uspostava prijava obveznika doprinosa i pripadajućih osiguranih osoba.


http://www.mingo.hr/page/korak-prema-laksem-pokretanju-posla-nakon-podnosenja-prijave-na-mirovinsko-automatska-prijava-i-na-zdravstveno-osiguranje