Najave događanja

01.12.2017.

01.12.2017. 2. Skup poduzetnika Valpovšine, Centar kulture M.P. Katančić, Valpovo, 11:00

Nakon održanog prvog skupa u lipnju ove godine, Agencija MBG (član HUP-a) uz potporu HUP Reg. ureda Osijek i ostalih partnera organizira 2. Skup poduzetnika na temu: "Kretanje zapošljavanja u budućnosti Valpovštine", koji će se održati u petak 01. prosinca 2017. godine u velikoj dvorani Centra kulture M.P. Katančić u Valpovu, s početkom u 11 sati.

21.11.2017.

21.11.2017. Savjetovanje: Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka; HGK ŽK Slavonski Brod, Matije Mesića 9, Slavonski Brod, 11:00

HUP u suradnji s Agencijom za zaštitu osobnih podataka, HGK, Hrvatskom zajednicom županija i Udrugom gradova sa svrhom upoznavanja i pravilnog tumačenja zakonskih propisa organizira savjetovanje „Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka“ koje će se održati u:

PROMJENJENA ADRESE ODRŽAVANJA
Slavonskom Brodu – utorak 21. studenoga 2017. godine s početkom u 11 sati u prostorijama HGK ŽK Slavonski Brod, Matije Mesića 9, Slavonski Brod.

20.11.2017.

20.11.2017. Savjetovanje: Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka; Velika vijećnica županijske skupštine, Županijska 4, Osijek, 11:00

HUP u suradnji s Agencijom za zaštitu osobnih podataka, HGK, Hrvatskom zajednicom županija i Udrugom gradova sa svrhom upoznavanja i pravilnog tumačenja zakonskih propisa organizira savjetovanje „Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka“ koje će se održati u:

Osijeku – ponedjeljak 20. studenoga 2017. godine s početkom u 11 sati u velikoj vijećnici županijske skupštine, Županijska 4, Osijek.

14.11.2017.

14.11.2017. PUMA seminar: Koje su koristi od dobre zaštite na radu; HUP Reg. ured Osijek, Trg Lj. Gaja 6, Osijek, 11:00

Na traženje članova HUP-a, a s ciljem što bolje informiranosti poslodavaca o aktualnim zakonskim i podzakonskim promjenama, kao i o promjenama koje su u najavi, u okviru svojeg PUMA programa HUP Regionalni ured Osijek u suradnji sa Zavodom za unapređenje zaštite na radu organizira seminar koji će se održati u utorak, 14. studenoga 2017. godine u vremenu od 11:00 do 13:00 sati u svojim prostorijama, na temu: Koje su koristi od dobre zaštite na radu.

09.11.2017.

09.11.2017. Ravnoteža života i rada – mit ili stvarnost?, HUP Reg. ured Osijek, Trg Lj. Gaja 6, Osijek, 10:00

Nakon održane radionice u Zagrebu, a na traženje članova, HUP Reg. ured Osijek organizira radionicu u okviru projekta „Balance - Changing traditional mindset through collective agreements - the role of social partners in enabling Work - family reconciliation and gender equality", koja će se održati u četvrtak 09. studenoga 2017. godine u prostorima Hrvatske udruge poslodavaca Regionalnog ureda Osijek, Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek, s početkom u 10 sati.