Najave događanja

21.05.2012.

PUMA: Internet marketing na društvenim mrežama

21.5.2012. u Rijeci, Miroslav Varga i Damir Podhorski

Danas postoje brojni oblici e-oglašavanja. Osim slanja neželjenih poruka i pošte, velika je mogućnost u korištenju društvenih mreža kao primjerice Twitter, Facebook, Google Buzz i ostalih. Iako su društvene mreže jako popularne i u Hrvatskoj, mnogima nije jasno koristiti nove komunikacijske kanale internet marketinga te u kojoj mjeri im mreže mogu unaprijediti poslovanje. Direktan pristup i predstavljanje Vašoj ciljanoj publici, personalizirana komunikacija i povratna informacija o vašim proizvodima i uslugama samo su neke od mnogih prednosti koje možete ostvariti kroz dobro provedenu on-line marketing strategiju. Kao i u tradicionalnom marketingu, širok je prostor za pogreške. Ova radionica će Vas upoznati sa pravilnim koracima internet oglasne kampanje kao i potencijalnim zamkama te dati alate za uspješno praćenje učinkovitosti rezultata takvih kampanji.

25.04.2012.

EU Assistance - Radionice o EU fondovima

HUP Regionalni ured u Rijeci, Dolac 8/II; od 10:00 do 16:00 sati

25. i 26. travnja 2012. u Rijeci se održavaju dvije jednodnevne radionice o EU fondovima. Cilj radionica je predstaviti mogućnosti i metodologiju sudjelovanja poduzetnika u IPA programu, programima zajednice i strukturnim fondovima.
Radionice organizira HUP u okviru projekta „EU pokreni se!“ kojeg partnerski provodi u suradnji sa Hrvatskim savez zadruga, Udrugom gradova i medijskim partnerima 24sata i HINA, uz financijsku potporu Europske unije.

Za više informacija i prijave obratite nam se na e-mail: eupokrenise@hup.hr, stefani.mikulec@hup.hr.

19.04.2012.

PUMA: Zakon o radu u praktičnoj primjeni

19. travnja 2012. u Rijeci, Ivan Sarić

Seminar na jednostavan način daje polaznicima prikaz radnih odnosa u praksi, popraćen praktičnim primjerima (odluke o otkazu, ugovori o radu i drugo), uz usporedni prikaz važeće sudske prakse i aktualnih mišljenja mjerodavnog ministarstva. Naglasak na seminaru će biti na najnovijim zakonodavnim izmjenama, prestanku radnog odnosa (najčešće pogreške poslodavca pri otkazivanju ugovora o radu), odredbe koje se odnose na plaću (odnosno na način ugovaranju plaće i drugih novčanih primitaka radnika), te na pravilnike o radu, kao i na aktualne pravilnike – Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine /NN 37/11).

16.04.2012.

Poslovna škola za studente 2012. - natječaj

Hrvatska udruga poslodavaca Podružnica Rijeka i Primorsko-goranska županija Upravni odjela za turizam poduzetništvo i poljoprivredu raspisuju
NATJEČAJ
ZA DODJELU UPISNINA za POSLOVNU ŠKOLU ZA STUDENTE Primorsko-goranske županije za 2012. godinu.

Rok za podnošenje zahtjeva je 10. svibnja 2012.

21.03.2012.

PUMA: Javna nabava za ponuditelje

21. ožujka 2012. u Rijeci, S. Kovač, M. Japundžić i Z. Vuić

Svrha radionice „Javna nabava" je olakšati polaznicima praktičnu primjenu odredbi novoga Zakona o javnoj nabavi. Polaznici će nakon kratkog teoretskog prikaza, a kroz praktične vježbe i interaktivno vođenje radionice steći vještinu primjene već stečenog znanja i iskustva u provođenju postupka javne nabave te će razmijeniti iskustva u rješavanju problema pri provođenju natječaja javne nabave. Radionica je namijenjena sudionicima u postupcima javne nabave, prvenstveno gospodarskim subjektima te ponuditeljima.