Najave događanja

13.11.2012.

Što poslodavcima donose novi Ovršni Zakon i Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi?

U utorak, 13. studenog 2012. u vremenu od 10.00 do 13.00 sati u hotelu Bristol, Opatija, HUP Podružnica Rijeka u suradnji sa FINA RC Rijeka za članove organizira kratko savjetovanje o promjenama koje donose novi Ovršni zakon i Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Predavači su djelatnici Financijske agencije, Sektora usluga za javni sektor i Centra za prisilnu naplatu direktno uključenih u provedbu ovih Zakona.

Sudjelovanje na događanju je besplatno za članove HUP-a Rijeka, a prijave su otvorene do ponedjeljka, 12. studenog 2012. godine do 12:00 sati. Ispunjenu prijavnicu pošaljite faxom na broj 051/321-499 ili e-mailom na stefani.mikulec@hup.hr.

Za dodatne informacije obratite se na tel: 051/321-494 (Stefani Mikulec).

23.10.2012.

PUMA: Kako prepoznati najboljeg kupca? (Tipologija kupaca)

23.10.2012. u Rijeci, Vinko Vukadin

Svaki čovjek ima svoje talente, a svaki kupac govori posebnim jezikom. Kako iskoristiti vlastite talente u komunikaciji s kupcem, suradnikom, voditeljem ili bilo kojim komunikacijskom partnerom? Kako odabrati prave suradnike? Kako odabrati i opisati pravo radno mjesto? Tipologija je idealno i jednostavno sredstvo u komunikaciji pomoću kojega ćete naučiti ciljano razgovarati, predstavljati, svoje proizvode ili pregovarati. INSIGHTS je jedan od vodećih svjetskih alata za razvoj managementa, a posebno je učinkovit kod izbora djelatnika u izgradnji tima i prodaji.

04.10.2012.

Kako pripremiti i prijaviti projekt za financiranje iz EU fondova?

Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatski savez zadruga i Udruga gradova, u sklopu projekta „EU POKRENI SE“, organiziraju dvodnevnu radionicu o financijskom i administrativnom aspektu izrade i upravljanja EU projektima. Radionica se održava 4. i 5. listopada s početkom u 10 sati u dvorani HUP Podružnice Rijeka, Dolac 8/II.

Sudjelovanje je besplatno, a zbog ograničenog broja sudionika na predavanje mogu se prijaviti maksimalno dvije osobe po organizaciji.

02.10.2012.

PUMA: Upravljanje troškovima u uvjetima krize

02.10.2012. u Rijeci, Nikola Nikšić

U uvjetima recesije i globalizacije upravljanje troškovima je važna menadžerska tehnika neophodna da se održi ili poveća konkurentnost i osigura u tržišnoj utakmici. Osnovni cilj upravljanja troškovima je postizanje operativne izvrsnosti, efikasnosti, odnosno postizanje optimalnog odnosa između troškova i prihoda. Pri upravljačkom pristupu troškovi se višedimenzionalno povezuju sa odgovornim osobama unutar organizacije, sa portfoliom proizvoda i usluga, sa aktivnostima u lancu vrijednosti i s klijentima. U upravljanju troškovima ističu se dva koncepta čija primjena ovisi o gospodarskom trenutku, djelatnosti, usklađenim interesima dionika (stakeholdera), strateškim namjerama: snižavanje (redukcija) troškova i kontrola troškova.

30.05.2012.

HBOR - Programi kreditiranja

30.5. u Rijeci, Vesna Bartolović

Uvodno će biti predstavljene aktivnosti HBOR-a, posebno kreditne, s podacima o broju i vrijednosti odobrenih kredita, ukupno te za četiri dalmatinske županije. Nakon čega će se detaljno predstaviti kreditni programi HBOR-a namijenjeni malom i srednjem poduzetništvu, uključujući financiranje projekata nakon prihvaćanja na natječajima za EU sredstva, izvoznicima, poslovnim subjektima u turističkoj djelatnosti, odnosno općenito gospodarstvu. Nakon izlaganja teme planiran je razgovor sa zainteresiranim sudionicima, bilo skupan ili pojedinačan.