Najave

02.10.2012.

PUMA: Upravljanje troškovima u uvjetima krize

02.10.2012. u Rijeci, Nikola Nikšić

U uvjetima recesije i globalizacije upravljanje troškovima je važna menadžerska tehnika neophodna da se održi ili poveća konkurentnost i osigura u tržišnoj utakmici. Osnovni cilj upravljanja troškovima je postizanje operativne izvrsnosti, efikasnosti, odnosno postizanje optimalnog odnosa između troškova i prihoda. Pri upravljačkom pristupu troškovi se višedimenzionalno povezuju sa odgovornim osobama unutar organizacije, sa portfoliom proizvoda i usluga, sa aktivnostima u lancu vrijednosti i s klijentima. U upravljanju troškovima ističu se dva koncepta čija primjena ovisi o gospodarskom trenutku, djelatnosti, usklađenim interesima dionika (stakeholdera), strateškim namjerama: snižavanje (redukcija) troškova i kontrola troškova.

30.05.2012.

HBOR - Programi kreditiranja

30.5. u Rijeci, Vesna Bartolović

Uvodno će biti predstavljene aktivnosti HBOR-a, posebno kreditne, s podacima o broju i vrijednosti odobrenih kredita, ukupno te za četiri dalmatinske županije. Nakon čega će se detaljno predstaviti kreditni programi HBOR-a namijenjeni malom i srednjem poduzetništvu, uključujući financiranje projekata nakon prihvaćanja na natječajima za EU sredstva, izvoznicima, poslovnim subjektima u turističkoj djelatnosti, odnosno općenito gospodarstvu. Nakon izlaganja teme planiran je razgovor sa zainteresiranim sudionicima, bilo skupan ili pojedinačan.

21.05.2012.

PUMA: Internet marketing na društvenim mrežama

21.5.2012. u Rijeci, Miroslav Varga i Damir Podhorski

Danas postoje brojni oblici e-oglašavanja. Osim slanja neželjenih poruka i pošte, velika je mogućnost u korištenju društvenih mreža kao primjerice Twitter, Facebook, Google Buzz i ostalih. Iako su društvene mreže jako popularne i u Hrvatskoj, mnogima nije jasno koristiti nove komunikacijske kanale internet marketinga te u kojoj mjeri im mreže mogu unaprijediti poslovanje. Direktan pristup i predstavljanje Vašoj ciljanoj publici, personalizirana komunikacija i povratna informacija o vašim proizvodima i uslugama samo su neke od mnogih prednosti koje možete ostvariti kroz dobro provedenu on-line marketing strategiju. Kao i u tradicionalnom marketingu, širok je prostor za pogreške. Ova radionica će Vas upoznati sa pravilnim koracima internet oglasne kampanje kao i potencijalnim zamkama te dati alate za uspješno praćenje učinkovitosti rezultata takvih kampanji.

25.04.2012.

EU Assistance - Radionice o EU fondovima

HUP Regionalni ured u Rijeci, Dolac 8/II; od 10:00 do 16:00 sati

25. i 26. travnja 2012. u Rijeci se održavaju dvije jednodnevne radionice o EU fondovima. Cilj radionica je predstaviti mogućnosti i metodologiju sudjelovanja poduzetnika u IPA programu, programima zajednice i strukturnim fondovima.
Radionice organizira HUP u okviru projekta „EU pokreni se!“ kojeg partnerski provodi u suradnji sa Hrvatskim savez zadruga, Udrugom gradova i medijskim partnerima 24sata i HINA, uz financijsku potporu Europske unije.

Za više informacija i prijave obratite nam se na e-mail: eupokrenise@hup.hr, stefani.mikulec@hup.hr.

19.04.2012.

PUMA: Zakon o radu u praktičnoj primjeni

19. travnja 2012. u Rijeci, Ivan Sarić

Seminar na jednostavan način daje polaznicima prikaz radnih odnosa u praksi, popraćen praktičnim primjerima (odluke o otkazu, ugovori o radu i drugo), uz usporedni prikaz važeće sudske prakse i aktualnih mišljenja mjerodavnog ministarstva. Naglasak na seminaru će biti na najnovijim zakonodavnim izmjenama, prestanku radnog odnosa (najčešće pogreške poslodavca pri otkazivanju ugovora o radu), odredbe koje se odnose na plaću (odnosno na način ugovaranju plaće i drugih novčanih primitaka radnika), te na pravilnike o radu, kao i na aktualne pravilnike – Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine /NN 37/11).