Najave

30.01.2013.

30.01.2013., Trgovinska politika EU, HUP Podružnica Rijeka, Dolac 8/II, 11:00

HUP u suradnji s Državnim uredom za trgovinsku politiku organizira seminar pod nazivom „Trgovinska politika EU“, 30. siječnja. Tatajna Vinković, voditeljica Odjela za carine i zaštitne mjere i gđa. Tatjana Tomić, zamjenica predstojnika Državnog ureda za trgovinsku politikugovorit će o ulozi i odgovornosti nacionalnih tijela i tijela EU u trgovinskoj politici, što hrvatskim gospodarstvenicima donosi pristupanje EU, uvjetima izvoza na treća tržišta, porijeklu roba, zaštitnim mjerama, ugovoru o slobodnoj trgovini, tarifnim suspenzijama i kvotama na zajedničkom tržištu EU.

22.11.2012.

PUMA: Financiranje uz pomoć fondova za gospodarsku suradnju

22.11.2012. u Rijeci, Dušan Banović

U sklopu svojih mjera za gospodarski oporavak i razvitak Vlada RH je odlučila sudjelovati u osnivanju fondova za gospodarsku suradnju (FGS) te na taj način potaknuti razvoj fondova rizičnog kapitala čija specijalnost su investicije u temeljni kapital društava. Financiranje putem fondova rizičnog kapitala osjetno je drugačije od ostalih oblika financiranja jer iziskuje od poduzetnika prepuštanje dijela vlasničkih udjela kao i dijela kontrole nad upravljanjem poduzeća. Stoga je iznimno važno da se poduzetnici upoznaju s njegovim specifičnostima prije nego se odluče za isti kako bi osigurali optimalan iznos kapitala i podrške od strane fonda, ali i postavili zdrave temelje dugoročnog partnerstva s fondom.

13.11.2012.

Što poslodavcima donose novi Ovršni Zakon i Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi?

U utorak, 13. studenog 2012. u vremenu od 10.00 do 13.00 sati u hotelu Bristol, Opatija, HUP Podružnica Rijeka u suradnji sa FINA RC Rijeka za članove organizira kratko savjetovanje o promjenama koje donose novi Ovršni zakon i Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Predavači su djelatnici Financijske agencije, Sektora usluga za javni sektor i Centra za prisilnu naplatu direktno uključenih u provedbu ovih Zakona.

Sudjelovanje na događanju je besplatno za članove HUP-a Rijeka, a prijave su otvorene do ponedjeljka, 12. studenog 2012. godine do 12:00 sati. Ispunjenu prijavnicu pošaljite faxom na broj 051/321-499 ili e-mailom na stefani.mikulec@hup.hr.

Za dodatne informacije obratite se na tel: 051/321-494 (Stefani Mikulec).

23.10.2012.

PUMA: Kako prepoznati najboljeg kupca? (Tipologija kupaca)

23.10.2012. u Rijeci, Vinko Vukadin

Svaki čovjek ima svoje talente, a svaki kupac govori posebnim jezikom. Kako iskoristiti vlastite talente u komunikaciji s kupcem, suradnikom, voditeljem ili bilo kojim komunikacijskom partnerom? Kako odabrati prave suradnike? Kako odabrati i opisati pravo radno mjesto? Tipologija je idealno i jednostavno sredstvo u komunikaciji pomoću kojega ćete naučiti ciljano razgovarati, predstavljati, svoje proizvode ili pregovarati. INSIGHTS je jedan od vodećih svjetskih alata za razvoj managementa, a posebno je učinkovit kod izbora djelatnika u izgradnji tima i prodaji.

04.10.2012.

Kako pripremiti i prijaviti projekt za financiranje iz EU fondova?

Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatski savez zadruga i Udruga gradova, u sklopu projekta „EU POKRENI SE“, organiziraju dvodnevnu radionicu o financijskom i administrativnom aspektu izrade i upravljanja EU projektima. Radionica se održava 4. i 5. listopada s početkom u 10 sati u dvorani HUP Podružnice Rijeka, Dolac 8/II.

Sudjelovanje je besplatno, a zbog ograničenog broja sudionika na predavanje mogu se prijaviti maksimalno dvije osobe po organizaciji.