Nalazite se:

Kontakti

Hrvatska udruga  poslodavca 

RADNIČKA CESTA 52/1 KAT
10000 Zagreb

IBAN: HR92 2340 0091 1001 5171 8
OIB: 80978339255
M.B.: 00410128

hup@hup.hr

Kontakt:
 
Centrala: +385 1 48 97 555
Fax:  +385 1 48 97 556

Ured glavnog direktora

Davor Majetić
glavni direktor 

t +385 1 48 97 551
f +385 1 48 97 592
Bernard Jakelić
zamjenik glavnog direktora        

t +385 1 48 97 551
f +385 1 48 97 592
e bernard.jakelic@hup.hr

Dubravka Orešković
tajnica glavnog direktora

t +385 1 48 97 551
f +385 1 48 97 592
e dubravka.oreskovic@hup.hr

Vali Marszalek
stručna suradnica u Uredu glavnog direktora

t +385 1 48 97 566
f +385 1 48 97 592
e vali.marszalek@hup.hr


Savjetnici u Uredu glavnog direktora

Emil Kuhtić
ekonomski savjetnik

t +385 1 48 97 561
e emil.kuhtic@hup.hr

Nataša Novaković
Direktorica za radne odnose i ljudske potencijale

t +385 1 48 97 588
e natasa.novakovic@hup.hr

 
Marketing i odnosi s javnošću

Anita Džapo
voditeljica marketinga

​t +385 1 48 97 591
f +385 1 48 97 592
e anita.dzapo@hup.hr

 Lea Šćrbec
savjetnica u odnosima s javnošću

Ivana Zlatarić
specijalistica za društvene medije 

t +385 1 48 97 593
e lea.scrbec@hup.hr

t +385 1 48 97 550
e ivana.zlataric@hup.hr


Pravna službaAdmira Ribičić
Direktorica Odjela za zakonodavstvo i pravne poslove

t +385 1 48 97 578
f +385 1 48 97 584
e admira.ribicic@hup.hr

Milica Jovanović
pravna savjetnica


t +385 1 48 97 565
f +385 1 48 97 584
e milica.jovanovic@hup.hr


Nuša Žunec
pravna savjetnica

t + 385 1 4897 586
f + 385 1 4897 592
e nusa.zunec@hup.hr
 
Dario Ćorić
pravni savjetnik
t + 385 1 4897 562
f + 385 1 4897 592
e dario.coric@hup.hr
 

Odjel za politike EU i međunarodne poslove

Lidija Horvatić
direktorica

t +385 1 48 97 558
f +385 1 48 97 580
e lidija.horvatic@hup.hr

Biserka Sladović
savjetnica

t +385 1 48 97 575
f +385 1 48 97 580
e biserka.sladovic@hup.hr

 

Sandra Radaković
voditeljica projekata

t +385 1 48 97 563
f +385 1 48 97 556
e sandra.radakovic@hup.hr
e cepp@hup.hr

 

 

 


Centar za mirenje

Milica Jovanović
pravna savjetnica

t +385 1 48 97 565
f +385 1 48 97 556
e milica.jovanovic@hup.hr

Računovodstveno – financijski odjel

Ivana Polimac

t +385 1 48 97 552
f +385 1 48 97 576
e ivana.polimac@hup.hr

Elena Mimica

t +385 1 48 97 579
f +385 1 48 97 576
e elena.mimica@hup.hr

Tanja Bakalović

t +385 1 48 97 599
f +385 1 48 97 576
e tanja.bakalovic@hup.hr

Katrarina Biondić

 

t +385 1 48 97 599
f +385 1 48 97 576
e
katarina.biondic@hup.hr

 

Regionalni uredi

Regionalni ured Osijek

Bernard Jakelić, direktor
Ivan Sarić, pravni savjetnik
Vedrana Gado, pravna savjetnica 

t +385 31 25 10 12
f +385 31 25 10 13
e hup-osijek@hup.hr

t +385 31 25 10 12
f +385 31 25 10 13
e hup-osijek@hup.hr

Regionalni ured Rijeka  

Nenad Seifert, direktor
Natali Komen Bujas, direktorica HUP udruge ugostiteljstva i turizma

t +385 51 32 14 94
t +385 51 32 14 95
f +385 51 32 14 99
e hup-rijeka@hup.hr

Regionalni ured Split  

Vesna Ivić-Šimetin, direktorica
Žana Plazibat, pravna savjetnica

t +385 21 36 82 88
t +385 21 36 82 96
f +385 21 36 82 12
e hup-split@hup.hr

Regionalni ured Varaždin

 

Sanja Ostroški, direktorica

t +385 42 35 20 34
f +385 42 35 20 34
e sanja.ostroski@hup.hr
e hup-varazdin@hup.hr

Granske udruge                

Koordinatorica svih granskih udruga i direktorica Odnosa s članstvom


Koordinacija granskih udruga

Milka Kosanović
t +385 1 48 97 557
e milka.kosanovic@hup.hr

Maja Malić

t +385 1 48 97 583
e maja.malic@hup.hr

CRO INDUSTRIJA:


Marija Šutina Kujundžić
t +385 1 48 97 598
e marija.sutina@hup.hr

 

Ana Falak
t +385 1 48 97 571
e ana.falak@hup.hr

 

Jasminka Martinović
t +385 1 48 97 568
e jasminka.martinovic@hup.hr

Anny Brusić
t +385 1 48 97 572
e anny.brusic@hup.hr


Petra Sentić
t +385 1 48 97 564
f +385 1 48 97 556

e petra.sentic@hup.hr

Mirela Gudan

t +385 1 48 97 589
e mirela.gudan@hup.hr

Marijana Filipić

t +385 1 48 97 554
e marijana.filipic@hup.hr


  • Koordinacija za održivi razvoj

Nataša Novaković
t +385 1 48 97 588
e natasa.novakovic@hup.hr

Milka Kosanović
t +385 1 48 97 575
e milka.kosanovic@hup.hr

Maja Malić

t +385 1 48 97 583
e maja.malic@hup.hr

Sanja Smoljak-Katić
t +385 1 48 97 573
e sanja.smoljak@hup.hr