Izvršni odbor

Na Izbornoj Skupštini HUP-Udruge privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb održanoj 8. prosinca 2014 izabran je Izvršni odbor u sastavu:

Predsjednik Udruge

Zoran Knežević, Poliklinika Vita

Dopredsjednici Udruge

Miroslav Kinčl, Poliklinika Barbel

Nikola Čičak, Specijalna bolnica Akromion

Igor Borić, Specijalna bolnica Sveta Katarina

Članovi Izvršnog odbora

Ivanka Trstenjak Rajković, Poliklinika Medikol 

Petar Lozo, Poliklinika Lozo

Slaven Janečić, Poliklinika Aviva