HUP-Udruga tekstilne i kožne industrije

Udruga tekstilne i kožne industrije je dobrovoljna i neovisna udruga poslodavaca koja štiti i promiče prava i interese svojih članova osobito u području uređivanja uvjeta poslovanja, odnosa s tijelima državne vlasti, sindikatima, radnog i socijalnog te gospodarskog zakonodavstva, kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnih ugovora, radnih sporova, te drugih pitanja važnih za gospodarski i socijalni položaj poslodavaca.
Članovi Hrvatske udruge poslodavaca, čija je pretežita djelatnost u proizvodnji tekstila, proizvodnji odjeće, doradi i bojenju krzna, proizvodnji kože i kožnih proizvoda, organizirani su u Udrugu.

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno.