HUP-Udruga liječnika poslodavaca u ugovornom odnosu

HUP - Udruga poslodavaca u ugovornom odnosu djeluje od 2005. godine, koja najvećim dijelom okuplja liječnike obiteljske medicine, i koja je osnovana s ciljem zaštite i promicanja interesa svojih članova - liječnika poslodavaca u ugovornom odnosu, uvođenja gospodarskih principa u poslovanje ovog dijela zdravstvenog sustava te jačanja pregovaračkih pozicija s državnim tijelima i sindikatima tj. socijalnim partnerima.
Tijekom ovog razdoblja Udruga je stvorila ugled i značaj u stručnoj i općoj javnosti te provodila aktivnosti, etablirala se i pozicionirala u kratkom roku, a uz to svojom medijskom aktivnošću postala i prepoznatljiva u široj javnosti.
Jedna od važnih aktivnosti Udruge je i suradnja sa srodnim institucijama i drugim interesnim udruženjima, a u cilju boljitka primarne zdravstvene zaštite, osobito obiteljske medicine.
Upravo zbog potrebe da zdravstvena struka ima svoje priznato mjesto u kreiranju zdravstvenih politika ove godine pokrenuta je inicijativa stvaranja i definiranja zajedničkog stava i platforme djelovanja unutar različitih dionika primarne zdravstvene zaštite, prvenstveno zbog novog modela ugovaranja primarne zdravstvene zaštite.