Arhiva

17.11.2010.

Održan stručno znanstveni skup Teritorijalni ustroj Republike Hrvatske u kontekstu europskih integracija

15. i 16. studenoga 2010. na Pravnom fakultetu u Splitu održan je stručno znanstveni skup pod nazivom "Teritorijalni ustroj Republike Hrvatske u kontekstu europskih integracija", u organizaciji Sveučilišta u Splitu, Pravnog fakulteta Split i Splitsko-dalmatinske županije. Skup je otvorio dekan Pravnog fakulteta prof. dr. sc. Boris Buklijaš koji je iznio rezultate istraživanja na području Dalmacije na temu regionalne konfiguracije, a koja su pokazala da postoji konsenzus oko grada Splita kao budućeg regionalnog centra . Potom se uzvanicima obratio predsjednik Republike . dr. Ivo Josipović.

10.11.2010.

Prezentacija projekta Centar tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

U područnom uredu HZZ-a u Splitu, dana 10.11.2010. održana je prezentacija projekta „Centar tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje“ kako bi se relevantni dionici na regionalnoj razini upoznali s ciljevima i aktivnostima ovog projekta.

04.11.2010.

Zaključci sa sjednice Izvršnog odbora HUP-a Podružnice Dalmacija prezentirani medijima

04. studenoga 2010. u prostorijama HUP-a regionalnog ureda Split, održala se sjednica Izvršnog odbora i konferencija za novinare Hrvatske udruge poslodavaca Podružnice Dalmacija. Na konferenciji za novinare je bilo riječi o neuspjehu modela A, B i C Vladinih programa kreditne potpore poduzećima. Od dvije milijarde kuna predviđenih sredstava od ožujka ove godine, nakon 6 mjeseci ostalo je neiskorištenih 1.300 000 kuna. Zbog nametnutih prestrogih kriterija, ta sredstva ostala su nedostupna poduzetnicima.

21.10.2010.

U Splitu održan 1.sastanak radne skupne za izradu županijske razvojne strategije

21. listopada 2010. u Splitu, u prostorijama Splitsko-dalmatinske županije, održan je 1. Sastanak novoimenovane radne skupine za izradu županijske razvojne strategije.U radnoj skupini zastupljeni su ključni dionici razvoja SD županije, a kao predstavnica Hrvatske udruge poslodavaca u skupinu je imenovana Vesna Ivić-Šimetin, direktorica HUP-ovog regionalnog ureda Split. Radna skupina bit će aktivno uključena u u sve faze izrade dokumenata kroz sudjelovanje u 8 radnih sastanaka.

30.09.2010.

Predstavnice programa EU-a za Hrvatsku Žene na tržištu rada posjetile regionalni ured Split

30. rujna 2010. stručnjakinja za tržište rada Vanja Hazl i voditeljica projekta „Žene na tržištu rada“, IPA komponenta IV – razvoj ljudskih potencijala, Programa EU-a za Hrvatsku Angela Taylor, posjetile su HUP-ov regionalni ured Split. Predstavnice projekta su razgovarale sa direktoricom regionalnog ureda Split Vesnom Ivić-Šimetin i Žanom Plazibat, pravnom savjetnicom. Tema razgovora bila je provođenje samog projekta Žene na tržištu rada te sudjelovanje HUP-a u aktivnostima projekta. Opći cilj je poboljšanje zapošljivosti osjetljivih skupina žena i pomoć pri njihovom (ponovnom) ulasku na tržište rada. „ Dio projekta u koji bi se aktivnije uključio naš regionalni ured su svakako aktivnosti za podizanje osviještenosti javnosti poput organizacije okruglih stolova i skupova te komunikacije s medijima“ izjavila je Vesna Ivić-Šimetin.