Aktualno

15.12.2017.

Održan PUMA seminar u Osijeku

Na traženje članova HUP-a, a s ciljem što bolje informiranosti poslodavaca o propisima koje imaju otežanu primjenu u praksi, u okviru svojeg PUMA programa HUP Regionalni ured Osijek u suradnji sa Ministarstvom pravosuđa organizirao je seminar u petak, 15. prosinca 2017. godine u svojim prostorijama, na temu: “Izmjene i dopune Ovršnog zakona”.

05.12.2017.

Mogućnosti za male i srednje poduzetnike u okviru projekta B Light

je naziv radionice koja se održala danas 05. prosinca 2017. godine u prostorijama osječkog HUP-a, s ciljem što boljeg informiranja i educiranja poslodavaca o mogućnostima realizacije EU.

01.12.2017.

Kretanje zapošljavanja u budućnosti Valpovštine

Tema je 2. Skupa poduzetnika Valpovštine koje se održao u petak 01. prosinca 2017. godine u Valpovu u organizaciji Agencije MBG (član HUP-a) uz potporu HUP Reg. ureda Osijek i ostalih partnera.

Cilj Skupa je otvoriti navedenu temu i prezentirati je široj poslovnoj i lokalnoj zajednici u svrhu detektiranja problema u poslovanju i zajedničkog rješavanja lokalnih problema, najavila je organizatorica Milena Lukić, a sudionike skupa pozdravili su gradonačelnik Valpova Matko Šutalo i Ljerka Vučković. zamjenica gradonačelnika Belišća.

20.11.2017.

Savjetovanje o modernizaciji zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka održano u Osijeku i Slavonskom Brodu

HUP u suradnji s Agencijom za zaštitu osobnih podataka, HGK, Hrvatskom zajednicom županija i s Udrugom gradova sa svrhom upoznavanja i pravilnog tumačenja zakonskih propisa organizirao je savjetovanje „Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka“ koje se održalo u Osijeku 20. studenoga i u Slavonskom Brodu 21. studenoga 2017. godine.

14.11.2017.

PUMA seminar iz zaštite na radu u Osijeku

Na traženje članova HUP-a, a s ciljem što bolje informiranosti poslodavaca o aktualnim zakonskim i podzakonskim promjenama, kao i o promjenama koje su u najavi, u okviru svojeg PUMA programa HUP Regionalni ured Osijek u suradnji sa Zavodom za unapređenje zaštite na radu organizirao je seminar u utorak, 14. studenoga 2017. godine u svojim prostorijama, na temu: “Koje su koristi od dobre zaštite na radu”.