Aktualno

Dan poduzetnika 2015.

Bijela knjiga HUP-a - Udruga industrije nemetala, građevinskog materijala i rudarstva

Nedostatak jasne gospodarske strategije uz negativno i nepoticajno gospodarsko okruženje doveli su do toga da je ovakav (održivi) razvoj za koji se država zalaže postao neodrživ, dok je pozicioniranje održivog razvoja u strukturi javnog sektora ostalo i nadalje samo deklarativno opredjeljenje.
Zato od Vlade očekujemo da nakon izlaska iz recesije krene sa suštinskim i dubokim reformama, očekujemo odgovornost i spremnost da Vlada napravi i podrži sve što je potrebno da se opisano stanje promijeni.
Prvenstveno su to nove obveze koje očekuju gospodarstvo kao rezultat oštrih rezova koje je postavila Europska unija po pitanju smanjenja emisije stakleničkih plinova i prilagodbe klimatskim promjenama do 2020. i 2030. godine. Sve mjere koje se poduzimaju moraju se promatrati kao ulaganje, a troškove koji nastaju sada, kao način kojim će se izbjeći rizici od vrlo teških posljedica u budućnosti. Ekonomski troškovi dekarbonizacije gospodarstva zbog utjecaja na klimatske promjene zahtijevaju zato dobro upravljanje i smanjenje rizika kako bi se sačuvala održivost gospodarstva.

Merica Pletikosić, predsjednica Udruge

Prioriteti sektora

1. Rudarska koncesija, naknade za koncesiju i emisije stakleničkih plinova: pojednostaviti postupak dodjele rudarske koncesije kad isti subjekt produžava rok koncesije ili se ista širi unutar istoga eksploatacijskog polja (te slučajeve treba rješavati bez javnog natječaja), razmotriti visinu naknada za rudarsku koncesiju (naknade za isto zemljište plaćaju se po više osnova: zakup zemljišta, fiksna naknada za površinu i varijabilna naknada za otkopanu sirovinu; subjekti koji su dobili koncesiju ranijih godina imaju koncesiju obično samo za dio polja, a fiksni dio naknade plaćaju za čitavu površinu eksploatacijskog polja određenu upisom u registar odobrenih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina; stoga, ako treba postojati fiksna naknada, tada bi je trebalo obračunavati samo na čestice za koje je izdana koncesija i za one u vlasništvu RH) i omogućiti potpunu provedbu odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom donošenjem i provedbom svih propisanih podzakonskih akata te uspostaviti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom na ekonomski održivoj osnovi (izgraditi centre za gospodarenje otpadom i gospodarstvu učiniti dostupnim gorivo iz otpada; visinu eventualne naknade koju plaćaju oni koji nisu obveznici EU ETS odrediti prihvatljivom domaćem poduzetništvu, a time i građanima RH)

2. Lokalna uprava i samouprava: lokalnu upravu i samoupravu primorati na ispunjenje zakonskih obaveza i racionalno upravljanje prostorom, lokalnim mineralnim sirovinama i na razvoj lokalnog gospodarstva kako bi prihode ostvarila lokalno, a ne na teret državnog proračuna (lokalna uprava i samouprava nije ispunila zakonsku obvezu izrade rudarsko-geoloških studija i time utvrđivanja ležišta mineralnih sirovina, zbog čega prostorni planovi ne prepoznaju ležišta mineralnih sirovina, a lokalna uprava i samouprava svojom samovoljom odbija uvrstiti potencijalna eksploatacijska polja u prostorne planove i time valorizirati ležišta sirovina, što onemogućuje gospodarsku djelatnost) te onemogućiti lokalnoj upravi i samoupravi diskriminatorno, nejednako postupanje prema dijelu poduzetnika (u odnosu na druge poduzetnike na istom području jer time štetno djeluje na konkurentnost i poslovanje poduzetnika nad kojima provodi diskriminaciju (primjer iz prakse: poduzetnik je izdvojen u zasebnu zonu i povećana mu je komunalna naknada za 300%, dok je istovremeno ostalim poduzetnicima na istom području ta naknada smanjena i do 80% ili je ostala na prvobitnom nivou)

3. Administrativni postupci: osigurati funkcioniranje pravne države, spriječiti šutnju administracije, pojednostaviti i skratiti administrativne postupke poput ishođenja služnosti za državno zemljište jer njihova dugotrajnost onemogućuje svakodnevno redovito poslovanje gospodarstva (revidirati popis potrebne dokumentacije – ukinuti dokazivanje iste stvari putem većeg broja dokumenata većeg broja institucija, umjesto toga uvesti jedan dokument i umrežiti podatke tako da tijelo koje provodi postupak, elektronskim putem pribavi potrebnu dokumentaciju koju izdaju druga državna tijela), pri tom osigurati neometano provođenje administrativnih postupaka na način da se zbog izostanka određenog državnog službenika s posla (bolovanje, godišnji odmor ili sl.) ne prekida niti odgađa provođenje i okončanje postupka kao što je sada slučaj, osigurati informiranost institucija uključenih u postupak o njihovoj obvezi izdavanja dokumentacije propisane postupkom i njihovu sposobnost izdavanja predmetne dokumentacije u primjerenom roku te omogućiti tvrtki uvid u predmet elektronskim putem kroz aplikaciju u kojoj je moguće pratiti status predmeta (jer nakon predaje zahtjeva i dokumentacije radi pokretanja postupka najčešće ni na koji način nije moguće dobiti ikakvu informaciju o tijeku postupka).

28.04.2017.

Izvršni odbor HUP-Udruge industrije nemetala, građevinskog materijala i rudarstva u Lasselsberger-Knaufu

U petak 28. travnja 2017. godine Izvršni odbor HUP-Udruge industrije nemetala, građevinskog materijala i rudarstva prvu ovogodišnju terensku sjednicu održao je u sjedištu Lasselsberger-Knaufa.

Na sjednici su sudjelovali članovi Izvršnog odbora Damir Gorup (Vetropack Straža), Dorijan Rajković (I.T.V.), Stjepan Rak (Knauf), Željko Pecak (Lasselsberger-Knauf), Željko Tremac (INA), Goran Bosanac umjesto Dražena Ivezića (Dilj, Nexe) te Mirela Gudan, direktorica HUP-Udruge industrije nemetala, građevinskog materijala i rudarstva i Sanja Ostroški, direktorica HUP-Regionalnog ureda Varaždin.

08.04.2016.

U Vinkovcima održana terenska sjednica Izvršnog odbora HUP-Udruge industrije nemetala, građevinskog materijala i rudarstva

1.4.2016. Izvršni odbor HUP-Udruge industrije nemetala, građevinskog materijala i rudarstva održao je danas u poduzeću Dilj d.o.o u Vinkovcima terensku sjednicu na temu razvijanja partnerskog odnosa s Vladom i hrvatskim zastupnicima u Europskom parlamentu po pitanju učinaka obaveza koje proizlaze iz sustava trgovine emisijama stakleničkih plinova (EU-ETS) na hrvatsko gospodarstvo.