Aktualno

23.09.2013.

Proširena sjednica Izvršnog odbora CRO industrije

23. rujna 2013. g. u Hrvatskoj udruzi poslodavaca u Zagrebu održana je sjednica Izvršnog odbora CRO industrije na kojoj je sudjelovala pomoćnica ministra gospodarstva Sabina Škrtić.

Gospođa Škrtić govorila je o procesu izrade Industrijske strategije čiji prvi nacrt bi trebao biti gotov u drugoj polovici listopada, kad će se pozvati zainteresirane da daju svoje očitovanje. Rekla je da će Strategija pametne specijalizacije zaokružiti cjelinu s Industrijskom strategijom i Strategijom inovacija. Ministarstvo gospodarstva vidi reindustrijalizaciju u obliku weightless ekonomije koja se oslanja na informacijske tehnologije i telekomunikaciju kako bi se proizveli proizvodi s visokom dodanom vrijednosti. Očekuju da će se tako najbolje podržati gospodarski rast i da takva ekonomija ima najveći potencijal za rast. Hrvatsku vide kao logistički, transportni i energetski centar.

Klasteri konkurentnosti predstavljaju kanal komunikacije sa industrijom, te će se konzultirati i u procesu unapređenja sustava gospodarske diplomacije.

Natječaj za Operativni program potpora za prerađivačku industriju trebao bi biti objavljen početkom listopada. Bespovratna sredstva namijenjena su za materijalna ulaganja. Da bi se programom postigao najveći efekt u industriji, ide se na maksimalnu koncentraciju sredstava, te će se težiti da se osigura do 40% prihvatljivih troškova. Ovaj program bit će osnova i za Regionalne potpore u 2014.g.

16.09.2013.

CRO industrija- Operativni program potpora za prerađivačku industriju

Radna skupina formirana u srpnju o.g. izradila je očitovanje na nacrt Operativnog programa potpora za prerađivačku industriju kojeg Ministarstvo gospodarstva namjerava objaviti u listopadu 2013.g. Donosimo najvažnije stavove:
Pri utvrđivanju ciljeva Natječaja, smatramo da se u obzir treba uzeti činjenično stanje u industriji (pad obujma industrijske proizvodnje, pad zaposlenosti) te vrednovati zadržavanje iste razine zaposlenosti u tvrtkama.
Zakonom o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja mnoge tvrtke nisu obveznici punog iznosa poreza na dobit. Iz tog razloga upozoravamo da porez na dobit ne bi smio biti jedan od kriterija za ocjenjivanje financijskog kapaciteta poduzetnika u natječaju za program potpora jer nije logično da država po istoj osnovi s jedne strane stimulira poduzetnike da investiraju, a s druge im oduzima bodove. Financijski pokazatelji poslovanja iz prethodnih razdoblja ne bi smjeli utjecati na ukupan broj bodova više od 25%, jer dugoročnu korist gospodarstvu RH donijet će konkurentni i održivi projekti. Nadalje, u bodovanju financijskog elementa treba pružiti ravnopravnu poziciju svih sektora za dobivanje potpore u obliku bespovratnih sredstava pa podržavamo uvođenje korekcijskih koeficijenata za sektore.
Javni natječaj za program potpora sektorima prerađivačke industrije za 2013.g. datira 03.svibnja, a poništen je u srpnju 2013.g. Kalendarski smo blizu ulasku u posljednji kvartal 2013.g. pa za ponovljeni natječaj predlažemo da se trajanje programa produži na 2014.godinu jer se projekti ne mogu realizirati u kratkom vremenu.
Otežani pristup kreditnom financiranju je i dalje jedan od najtežih problema u poslovanju prerađivačke industrije te nismo suglasni da se uvede nova obveza prema kojoj se za osiguranje pravdanja državne potpore mora dostaviti bankovna garancija. Zadužnica je važeća isprava Republike Hrvatske te je smatramo dovoljnim jamstvom za osiguranje pravdanja primljene državne potpore.
U slučaju nepotpune dokumentacije, predlažemo da se primijeni praksa EU kojom se poduzetnicima daje rok od 7 dana da dostave traženi dokument.

Očitovanje poslano Ministarstvu gospodarstva možete u cijelosti pročitati ovdje.

16.09.2013.

Sjednica Izvršnog odbora HUP- Udruge elektroindustrije

Na sjednici održanoj 16. rujna Izvršni odbor raspravljao je o normama i certificiranju, naprednim mrežama te suradnji proizvođača u projektima obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.
Udruga elektroindustrije pozvat će Udruženje pri HGK da se izradi zajedničko očitovanje na Industrijsku strategiju.

Siniša Županić koji je izabran za predsjednika Udruge elektroindustrije na Godišnjoj skupštini 22.siječnja 2013.g. izvijestio je Izvršni odbor o prestanku svog zaposlenja u Energy plusu. Temeljem čl. 33. st. 9. Statuta Udruge elektroindustrije, za predsjednicu Izvršnog odbora izabrana je Marica Tičak iz Intralighting d.o.o.
Temeljem čl. 33. st. 6. Statuta, Izvršni odbor izabrao je gospodina Zvonimira Viduku iz tvrtke Altpro d.o.o. za dodatnog člana Udruge elektroindustrije.

Izabrano je novo predsjedništvo Udruge za koje će se zatražiti potvrda Skupštine na prvoj sljedećoj sjednici:
Marica Tičak, Intralighting – predsjednica
Zoran Gligorić, Elektrokontakt – dopredsjednik
Zvonimir Viduka, Altpro - dopredsjednik

09.09.2013.

Klaster konkurentnosti elektro-energetskih i proizvodnih strojeva i tehnologije

09. rujna 2013.g. u Agenciji za investicije i konkurentnost održan je sastanak Radne skupine za strateško planiranje Klastera konkurentnosti elektro-energetskih i proizvodnih strojeva i tehnologije. Radna skupina raspravljala je o predloženoj SWOT analizi i strateškim smjernicama. 

Udruga elektroindustrije poslala je mišljenje na prezentiranu analizu koju možete pročitati ovdje

Do kraja godine održat će se skupština Klastera konkurentnosti kojoj će se usuglašeni dokumenti dati na donošenje.

05.08.2013.

CRO industrija- Operativni program potpora za prerađivačku industriju

Odlukom Ministra gospodarstva klasa: 310-01/13-02/62, urbroj: 526-03-03-02/5-13-14 u srpnju 2013.g. poništen je javni natječaj po Operativnom programu potpora sektorima prerađivačke industrije za 2013. godinu, objavljen u Narodnim novinama broj 55/2013.
Zainteresirani članovi Udruge metalne industrije, Udruge elektroindustrije, Udruge drvne i papirne industrije, Udruge prehrambeno-prerađivačke industrije i Udruge nemetala participirali su u radnoj skupini koja je izradila prijedlog unapređenja mjera i uvjeta natječaja koji su dostavljeni Ministarstvu gospodarstva 08.kolovoza 2013.g.

CRO industrija će nastaviti s aktivnostima prema nadležnom Ministarstvu kako bi se natječaj što prije ponovio i realizirala dodjela bespovratnih sredstava za industriju.

Dopis možete pročitati ovdje.