Aktualno

Sažetak dnevnih novosti iz Europske komisije.

29.10.2013.

Nova vodeća publikacija Eurostata: sveobuhvatan izvor informacija za podršku strategiji Europe 2020

Nova publikacija Eurostata – Zelenije, pametnije, otvorenije? Indikatori za podršku strategiji Europe 2020 – prva je u novoj seriji vodećih publikacija. Publikacijom se pridonosi informiranju građana o važnim pomacima u EU-u te u širem okviru europske politike. U njoj se analiziraju dugoročni trendovi glavnih indikatora strategije Europe 2020 te se daje uvid u pozadinske čimbenike koji ih pokreću. Publikacija nudi sveobuhvatan prikaz napretka ostvarenog u europskom društvu.

Dodatne informacije: STAT/13/157

29.10.2013.

Komisija objavila praktične smjernice za poduzeća o novim pravilima o PDV-u

Komisija je danas objavila praktične smjernice kojima je cilj poduzećima olakšati pripremu za nova pravila o PDV-u u području telekomunikacija i e-usluga, koja će na snagu stupiti 2015. Na taj način želi se poduzećima omogućiti pravovremena i potpuna priprema za tu promjenu, prema kojoj će se PDV naplaćivati prema lokaciji klijenta, a ne prodavatelja. Uvest će se koncept "sve na jednom mjestu" koji će poduzećima s područja telekomunikacija, radiotelevizijskog emitiranja i e usluga omogućiti da se iz zemlje u kojoj imaju poslovni nastan pridržavaju obveza vezanih uz PDV u svim državama članicama.

Dodatne informacije: IP/13/1004

29.10.2013.

Johannes Hahn: poticanje razvoja dunavske strategije EU-a

Povjerenik za regionalnu politiku Johannes Hahn, domaćin Drugog godišnjeg dunavskog foruma u Bukureštu, izjavio je: "Danas slavimo veliki uspjeh. Iz izvješća koje smo objavili ove godine vidljivo je da dunavska strategija već donosi rezultate. Aktivirane su već četiri stotine projekata ukupne vrijednosti 49 milijardi eura. No jasno je da se moramo pobrinuti da se dogovoreni ciljevi i razrade te provedu u djelo. Države članice dunavsku strategiju moraju uzeti u obzir pri planiranju nove generacije regionalnih programa. Dugoročno pak gledano, podunavske regije i države su te koje zajednički moraju razmotriti što je potrebno na duge staze. Europski strukturni i investicijski fondovi osigurat će financiranje, no da bi se zajamčilo djelotvorno iskorištavanje sredstava, potrebno je koordinirati planiranje i ulaganja. Komisija može ponuditi pomoć s pojednostavnjivanjem procesa, no potreban je aktivni angažman svih članova strategije te svih komponenti njihovih državnih uprava."

Dodatne informacije: SPEECH/13/862

29.10.2013.

Europska komisija pokrenula inicijativu za reformu javne uprave i poticanje gospodarskog rasta

U mnogim državama članicama neučinkovita javna uprava još uvijek je jedna od glavnih prepreka konkurentnosti industrije i gospodarskom rastu. Komisija je u svom Godišnjem planu rasta reformu javne uprave definirala kao jedan od pet glavnih gospodarskih prioriteta za protekle dvije godine.
Možete pročitati govore predsjednika Barrosa (SPEECH/13/863); bit će objavljen tijekom dana) te potpredsjednika Tajanija (SPEECH/13/866) i Šefčoviča (SPEECH/13/864).

Dodatne informacije: MEMO/13/935

29.10.2013.

Objavljen popis hrvatskih škola koje će sudjelovati u natjecanju Juvenes Translatores

Glavna uprava za pismeno prevođenje Europske komisije objavila je popis srednjih škola koje će ove godine sudjelovati u natjecanju mladih prevoditelja "Juvenes Translatores". Ove će se godine prvi put službeno natjecati i hrvatske škole, a mladi prevoditelji diljem Europske unije na natjecanju će prvi put moći odabrati hrvatski jezik kao jezik s kojega ili na koji će prevoditi.

Dodatne informacije: http://ec.europa.eu/croatia/news/2013/20131029_hr.htm